Perilex-systeem voor de aansluiting van kooktoestellen

Perilex - Stopcontact
Systeem Perilex

Elektrische kooktoestellen in Nederlandse woningen worden standaard aangesloten via een Perilex-systeem. In de keuken wordt dan een Perilex wandcontactdoos gemonteerd. Aan de kookplaat of het fornuis komt dan een Perilex stekker (contactstop).

Perilex is er in een 16 A en 25 A uitvoering, in woningen wordt de 16 A uitvoering toegepast (16 A = 16 Ampère).

Wat is Perilex?

Perilex is de handelsnaam van een goedgekeurd driefasen stekkersysteem voor het aansluiten van apparaten met een hoog vermogen.

Het vermogen (P) is uit te rekenen door de netspanning (U) en de opgenomen stroomsterkte (I) met elkaar te vermenigvuldigen en wordt uitgedrukt in Watt of VA (VoltAmpère). Bij een gebruikelijke smeltpatroon of installatieautomaat van 16 A per (eind)groep wordt het maximale vermogen:
P = U x I = 230 x 16 = 3680 W.

Kooktoestellen hebben meestal een veel hoger vermogen (hogere aansluitwaarde) en dan kan je niet meer met een normale geaarde wandcontactdoos of -stekker werken en wordt een vaste aansluiting of een Perilex-systeem toegepast. Bij een vaste aansluiting kan je het kooktoestel moeilijk los nemen of even verplaatsen als dat nodig is en daarom zie je bijna overal een Perilex-systeem.

Het Perilex-systeem wordt, behalve in woningen, ook toegepast in kleinere bedrijven (bakkerijen, horeca, gezondheidszorg).

CEE-stopconpatct

Sinds 1 januari 1975 worden Perilex-systemen niet meer in nieuwe installaties in de industrie toegepast worden. De voordelen van het Perilex-systeem ten opzichte van CEE-systemen (zie bovenstaande afbeelding) zijn de compacte bouwwijze en de eenvoudige reiniging.

In de woningbouw wordt de Perilex contactdoos vooral gebruikt voor het aansluiten van:

 • de voeding van een mechanische ventilatie met 3 standen: de nul wordt dan op de “N” klem aangesloten, de vaste voeding op “L1” voor ventilatiestand laag, de geschakelde voeding voor ventilatiestand midden op klem “L2” en de geschakelde voeding voor ventilatiestand hoog op klem “L3”;
 • kooktoestellen: elektrische kookplaten en -fornuizen.

Wij gaan de aansluiting van een kooktoestel nader bekijken.

Soorten spanningen

In bovenstaande afbeelding is een energietransformator afgebeeld. De transformator levert 3 fasen (L1, L2 en L3) en een nul (N). Ook is er een beschermingsleiding of aardaansluiting (PE). De spanningen tussen de fasen onderling is 400 V. De spanning tussen een willekeurige fase en de nul (of aarde) is 230 V.

Groepenkast met 2 x 230 V kookgroep
Groepenkast met 400 V kookgroep

Als we naar de groepenkast gaan zien we het snel:

 • bij 2 smeltpatronen of een (gekoppelde) tweevoudige installatieautomaat is er éénfasesysteem van 2 x 230 V.
 • als er 3 smeltpatronen zijn voor de kookgroep is er een driefasensysteem van 400 V. Dat geldt ook voor een (gekoppelde) drievoudige installatieautomaat.

Bij het betrekken van een nieuwe woning kijkt u als eerste in de groepenkast wat voor systeem u heeft. Als u uw kooktoestel meeneemt bij een verhuizing van de oude woning naar de nieuwe woning vergelijkt u beide groepenkasten voordat u de Perilex-stekker in de contactdoos stopt! Het maakt niet uit of u bij de ene woning smeltpatronen en de andere woning installatieautomaten heeft, het gaat om het systeem: 2 x 230 V of 400 V.

Vermogen

Een fornuis met 4 kookplaten en een oven kan een totaal opgenomen vermogen (aansluitwaarde) hebben van bijvoorbeeld 6000 Watt ‘(W)’.

Eerder zagen we dat het vermogen van één fase beveiligd met de gebruikelijke 16 A maximaal 3680 W kan zijn. Grotere of ‘zwaardere’ beveiligingen toepassen mag niet want dat kan de bedrading van de elektrische installatie niet hebben.

Om toch het vermogen bij een éénfase aansluiting te kunnen leveren zonder de leidingen te overbelasten wordt deze aansluiting gesplitst in 2 delen. Er gaat een gesplitste fase heen naar de kookaansluiting waardoor de stroom zich nu over 2 aders/draden verdeeld en deze stroom komt dan over een gesplitste nul weer terug.

In plaats van installatieautomaten kunnen ook smeltpatronen zijn toegepast.
Bij sommige installatieautomaten kan de aansluiting voor de fase (L) en de nul (N) verwisseld zijn. Let dus goed op!!

Bij een driefasen aansluiting is het vermogen (de aansluitwaarde) van het kooktoestel geen enkel probleem. Het vermogen wordt dan netjes over de drie fasen verdeeld. In oudere installaties werd het altijd toegepast maar dat had als nadeel dat er een driefasen kilowattuur-meter geplaatst moest worden als een bewoner besloot om elektrisch te gaan koken. Nu is het vaak standaard een gesplitst éénfase systeem en wordt een kilowattuur-meter geplaatst die ook dat vermogen aan kan.

Aansluiten van een Perilex kookgroep

Omdat er 2 systemen zijn en omdat je met een kabel of draad in buis kan werken zijn er 4 oplossingen beschreven in blad 41 van de NPR 5310. Dit is een adviserende Nederlandse praktijkrichtlijn als aanvulling op de installatienorm NEN 1010. Dit blad is vanaf eind 2016 formeel vervallen maar nog steeds goed bruikbaar.

 1. Een éénfase voeding, gecombineerd met VD-draad in een 19 mm buis;
 2. Een éénfase voeding, gecombineerd met kabel of een buigzame leiding;
 3. Een driefasen voeding, gecombineerd met VD-draad in een 19 mm buis;
 4. Een driefasen voeding, gecombineerd met kabel of een buigzame leiding.

Éénfase aansluiting van een Perilex wandcontactdoos

Bij een éénfase aansluiting, waarbij de fase en de nul gespitst worden, wordt contactdoos volgens deze afbeelding aangesloten.

Bij VD-draad in buis zijn beide fasedraden bruin en beide nuldraden blauw. Je moet deze setjes wel goed uit elkaar houden: de L1 en N1 behoren bij elkaar in de groepenkast te zijn aangesloten op de smeltpatroon met groepsschakelaar of installatieautomaat en de L2 en N2 vormen het andere setje dat ook bij elkaar wordt aangesloten.

De beschermingsleiding PE (aarde) is altijd groengeel.

Bovenstaande afbeelding geeft de aansluiting met aderkleuren via een vijf-aderige kabel weer. Bij oudere kabels kan in plaats van een grijze ader een zwarte ader met een merkteken zijn gebruikt.

Driefasen aansluiting van een Perilex wandcontactdoos

Perilex - 400 V wandcontactdoos 001
Perilex - 400 V wandcontactdoos 002

Bovenstaande afbeeldingen geven de aansluitingen van een driefasen 400 V Perilex-systeem weer.

Aansluiting IN het kooktoestel

Nu we de juiste aansluiting hebben gemaakt is het van belang dat het kooktoestel zelf ook juist wordt aangesloten. Veel fabrikanten leveren kooktoestellen zonder snoer en/of stekker zodat ze ook niet aansprakelijk kunnen zijn van een verkeerde (fatale) aansluiting op het lichtnet.

Perilex - Aansluitschema's in kooktoestellen

De aansluiting in het kooktoestel kan per merk en type verschillend zijn. Er is altijd wel een schema bijgeleverd.

Praktijkvoorbeeldperilex_voorbeeld_001

In dit voorbeeld is het typeplaatje van een kookplaat weergegeven. En van een los verkrijgbaar Perilexsnoer met aangespoten stekker.

perilex__2_x_230v_wcd_001

Het uitgangspunt daarbij is dat de Perilex-aansluiting in de woning is uitgevoerd met
2 x 230 V zoals in de afbeelding.

Er is dan sprake van een gesplitste fase en nul omdat de totaalstroom te groot is voor één fase en één nul.

In het typeplaatje van het kooktoestel zijn 2 schema’s weergegeven: de middelste (400V) is voor een driefasen aansluiting (waarvan er 2 worden gebruikt). Het rechter schema (230V) is het schema wat we nodig hebben.

Het rechter schema is getekend voor gebruik van één dikke fase en nul. Wij gebruiken 2 dunnere fasen en nul. De brug tussen de punten [1] en [2] gaat er uit.

Het Perilixsnoer heeft 5 aders:
– bruin: fase 1 / L1
– zwart: fase 2 / L2
– blauw: nul N1
– grijs: nul N2
– groen geel: PE = beschermingsleiding of aarde

Aansluiten van het snoer op de kookplaat:
– de bruine ader op L1
– de zwarte ader op L2
– de blauwe en de grijze ader samen op N
– de groengele ader op PE

Disclaimer:
Dit voorbeeld is natuurlijk alleen juist als aan alle voorwaarden is voldaan: zowel de Perilex-aansluiting in de woning als het typeplaatje als het snoer zijn daadwerkelijk juist aangesloten zoals in dit voorbeeld beschreven.Bij twijfel raadpleegt u een vakman!

395 gedachten over “Perilex-systeem voor de aansluiting van kooktoestellen”

  1. Volgens de keukenleverancier levert hij een kookplaat geschikt voor 2* 230 volt aansluiting via perilex en kookgroep automaat. In de woning wordt 3 fase binnengebracht ( 3*25 amp.) en de verdeelkast is ook 3 fasig uitgevoerd. Is het dan de bedoeling dat de 2 fase kookgroep over 1 fase wordt bedraad of over 2 verschillende fases

   1. als je 3 fasen hebt moet het ding ook op 3 fasen aangesloten worden.

    met 3*25A KAN het niet op 1 fase. (25A * 230V = 5750 W, kookplaat is bijna altijd 32A * 230V = 7,3 KW)
    Overigens zul je zien dat in werkelijkheid maar 2 fasen worden gebruikt door de plaat.

    (ps niet erg handig te reageren op een post van 3 jaar oud ….)

    1. Het ging mij niet om een reactie van drie jaar geleden maar om een nieuwe situatie. 3 fasig aansluiten kan wel de voorkeur hebben maar volgend de leverancier kan het toestel maar 2 fasig aangesloten worden. Bij de berekening van 5750 watt vergeet je rekening te houden met de gelijktijdigheid en de marge van 1,6 maal de nominaal stroom van de zekering van 16 amp voor dat de smeltdraad doorgaat. Bij een automaat ligt dat nog anders afhankelijk van de karakteristiek. Waar het in dit verhaal om ging is of de dubbele automaat (mechanisch gekoppeld) aangesloten wordt op een fase of op 2 verschillende fases. Bij 2 fases komt op het toestel 400 volt tussen de fases, wat op zich technisch geen probleem hoeft te zijn.

     1. [Een deel van deze reactie is door de moderator verwijderd]

      Er hoort gewoon een 3 fase automaat in op 3 fases aangesloten. als je afwijkende rare constructies wilt maken, ga vooral je gang. Niet raar opkijken als er iets doorbrand of gaat roken met of zonder 1.6 maal de gelijktijdigheidsfactor . 😦

      1. Beste Jebe,

       Ik vind het een onverkwikkelijke discussie worden die ik niet wens.

       Mijn enige vraag was of ik een kookplaat waarvan de leverancier zegt dat hij 2 keer een 230 groep wil en waarvan hij zeg dat die niet op een 3 fase krachtaansluiting kan worden aangesloten via een (mechanisch gekoppelde) installatieautomaat waar 2 aansluitingen voor de fase opzitten en 2 voor de nul aan moet sluiten op een fase of 2 verschillende die beschikbaar zijn.

       Het is niet de kwestie dat ik het niet op een krachtaansluiting wil zetten maar dat de leverancier zegt dat de te leveren plaat daar niet geschikt voor is.

       Einde discussie ik hoop dat je het nu begrijpt.

       Met vriendelijke groet,

       Michel van den Berk

       1. Als je de specs van die kookplaat even opzoekt, en die keukenboer gewoon laat kletsen, zul je zien dat die plaat prima op een gangbare huis en tuin 3 fase aansluiting aangesloten kan worden. Gooi anders even het typenummer hier neer, hebben we zo opgehelderd. Laat je niet tot rare constructies dwingen puur omdat een keukenboer wat roept, die weet echt het verschil niet tussen lijn- en fasespanning hoor.

        1. Het gaat om een Siemens inductieplaat ED775FPC1E/02 (7400 watt) die volgens Siemens en de schema,s niet op een krachtgroep kan en mag worden aangesloten.
         Volgens hen kan dat op een 240 groep maar bij voorkeur op een dubbele mechanisch gekoppelde installatieautomaat (z.g. Fornuisgroep automaat) waarbij via een perilex aansluiting 2 keer een fase en 2 keer een nul wordt aangeboden.

         Omdat in veel huisaansluitingen slechts een fase wordt binnen gebracht is destijds door veel providers de mogelijkheid gegeven de hoofdzekering te verzwaren naar 35 amp en op deze wijze waar maar een fase beschikbaar is het grote vermogen over 2 groepen te splitsen. Het jammere is nu dat leveranciers van kookapparatuur nu apparaten gaan leveren die niet meer op een krachtgroep kunnen worden aangesloten maar op een enkele of dubbele 240 groep.

         In het onderhavige geval is er dus een krachtgroep beschikbaar ( via perilex achter het kooktoestel) maar moet bij vervanging naar de bewuste Siemens inductieplaat gezorgd worden naar een 2 x 240 aansluiting. Je zou dan domweg 2 fases via de perilex naar de inductieplat kunnen brengen en een fase vergeten.

         Blijft dat de hoofdzekering dus 3 x 25 amp is.

         Omdat het een wijziging in de installatie betreft moet die wijziging voldoen aan de huidige voorschriften dus beveiligd achter een aardlekbeveiliging 30mA.

         Nu is dat simpel aan te passen door een speciaal daarvoor ontwikkelde installatieautomaat te plaatsen die achter de aardlekbeveiliging is aangesloten.

         De vraag is nu: mag die installatieautomaat met de 2 afzonderlijke beveiligingen die mechanisch zijn gekoppeld aangesloten worden op 2 verschillende fases. Op de perilex en inductieplaat wordt er aldus 400 volt gemeten tussen de fases.
         Als je dezelfde fase gebruikt loop je tegen het probleem van de 25 amp hoofdzekering aan. Dus wat is nu de oplossing? De kwestie is niet de wens of de inductieplaat op een krachtaansluiting wordt aangesloten het kan gewoon niet.
         Groet Michel.

          1. Beste JEBE,

           Hard sluitend bewijs is lastig maar ik heb contact gehad met Siemens en die hebben mij verzekerd dat het genoemde type niet op een krachtgroep kan worden aangesloten.

           Zij hebben dat niet onder ede verklaard maar ik moet dat van hen aannemen.

           Tevens hebben ze mij 2 plaatjes gestuurd waarin de verschillende aansluitmogelijkheden worden uitgebeeld en daar staat geen kracht aansluiting bij.

           Dat is natuurlijk uitermate teleurstellend maar daar moet ik het dan maar mee doen.

           Had eigenlijk een positief inhoudelijk antwoord verwacht en de vraag van bewijs komt dan een beetje ruw over.

           Mocht het toch zo zijn dat jij een mogelijkheid ziet om dat zonder schaderisico op een krachtaansluiting aan te sluiten dan hoor ik het graag.

           Aansluiten op een krachtaansluiting geniet namelijk mijn voorkeur.

           Ik had daar natuurlijk bij aankoop op moeten letten maar ging er eigenlijk automatisch vanuit dat op kracht aansluiten bij een toestel van 7200 watt altijd mogelijk is.

           Afbeeldingen van Siemens

           Afbeeldingen van inductieplaat.

           Met vriendelijke groet,

           Michel van den Berk

           Berkmhm@xs4all.nl

          2. Beste Jebe,

           Heb nog even naar de PDF gekeken die je als link mee gestuurd had maar helaas zie ik daar nergens het schema van een 3 fase krachtaansluiting staan.

           Wellicht zie ik het over het hoofd.

           Wat ik aantref is een aansluiting met een fase en een aansluiting met 2 fases.

           Onder een krachtaansluiting versta ik een aansluiting met 3 verschillende fases waarin je tussen fase en nul 240 volt meet en tussen de 3 verschillende fases 400 volt.

           Daar ging mijn vraag eigenlijk over. In de aansluiting met de 2 fases staat in beide gevallen de spanning tussen fase en nul vermeld maar er staat nergens de spanning tussen de 2 fases. Dus kan de L1 en L2 in het plaatje dezelfde fase zijn.

           Dus wat ik vanaf het begin gevraagd heb is: mogen de L1 en L2 in het plaatje 2 verschillende fases zijn (vroeger R en S ) zodat ik 400 volt meet tussen die fases. Dat betekent dat je ook op de perilex tussen de fases 400 volt meet evenals op bovenkant en onderkant van de installatie automaat. Daarmee zou het mogelijk ontstaan van een probleem van een 25 amp (wellicht net te klein) hoofdzekering opgelost zijn.

           Met vriendelijke groet,

           Michel van den Berk

           Berkmhm@xs4all.nl

         1. omdat de leeskolom steeds smaller wordt, wordt de leesbaarheid er niet beter op ;-(

          Ik denk dat je onvoldoende kennis van de materie hebt om de juiste conclusie te kunnen trekken – wat je namelijk wel doet, en nou niet gelijk weer boos worden 😉

          In de PDF staat wel degelijk een schema voor aansluiting op een krachtgroep zoals jij dat noemt. Figuur 6, rechtste plaatje. Dat je dat maar 2 van de 3 fase gebruikt doet niet ter zake, je hebt niet meer vermogen nodig, dus kun je met 2 fases af. Die 3e blijft ongebruikt. Lijnspanning en fasespanning staan wel degelijk genoemd bovenaan de figuur, daar staat toch 220-240/380-415 V ? Dus waar je zegt “het staat nergens”, zeg ik, het staat er wel degelijk, alleen je leest het niet. Dat er tussen de fases 400V staat is waar, maar maakt natuurlijk geen snars uit voor de kookplaat, want in het binnenwerk zijn er per fase aansluiting gewoon 2 zones aangesloten en die hebben onderling helemaal geen relatie.
          Idem figuur 9 in de PDF.
          Heus deze kookplaat is niet anders dan andere.

          1. Beste Jebe,

           Ik wordt niet boos maar ik snap eerlijk gezegd niet dat een simpele vraag zoveel problemen oplevert om met een juist antwoord te komen.

           Wat je nu zegt is, dat mijn vraag of ik met 2 verschillende fases (400 volt tussen de fases) een inductieplaat mag aansluiten bevestigd wordt.

           Allerlei gegeven antwoorden dat als je een krachtaansluiting beschikbaar hebt, en dat is voor mij nog steeds een 3 fase aansluiting, je die moet gebruiken doen dus niet ter zake.

           Het simpele antwoord is dus gebruik 2 van de drie beschikbare fases.

           Als je dat zonder ‘fornuisinstallatie automaat’ doet wordt het apparaat niet spanningsloos bij een overbelasting of sluiting. Of dat erg (veilig) is en wellicht tegen de voorschriften kan ik niet beoordelen.

           Overigens heb ik in de titel van je plaatje op pdf natuurlijk goed gezien dat er 220-240/380-415 V stond.

           Maar in het schema waar de spanning wordt aangegeven is dat dan onvolledig omdat er niet de spanning tussen de fases is aangegeven.

           Dus alles overwegende maak je geen gebruik van een krachtaansluiting in de zin van het woord , 3 fase met 400 volt tussen de fases, maar een dubbele fase en dubbele nul waarbij de fases niet perse verschillende behoeven te zijn.

           Ik heb inderdaad niet zoveel sjoege van forums materie en had eigenlijk verwacht dat het heel simpel was.

           Mij blijkt nu dat er een heleboel lieden zijn die zonder werkelijke kennis van zaken, en daar bedoel ik jouw niet mee, informatie over een forum gooien waar ze werkelijk geen kaas van gegeten hebben.

           Ik volg graag een vakkundig advies en ga het in het vervolg niet meer op een forum halen.

           Bedankt voor de genomen moeite en hierbij neem ik wederom afscheid van dit medium.

           Overigens valt dat nog niet mee want ondanks afmelding blijf ik berichten ontvangen.

           Michel van den Berk

           Berkmhm@xs4all.nl

         2. Fornuisgroep moet op 1 van de 3 fases,de rest aan de hand daarvan verdelen,verder was de gelijktijdigheidsfactor van zo.n plaat 0,6 geloof ik dus kom je niet aan de 5500 watt en al zou je er wel een keer overheen gaan dan is er ook nog wat kortdurende marge op die 25A zekering .

       2. Tja Michel, als je zo betweterig gaat doen met je gelijktijdigheidsfactoren en karakteristieken van zekeringen dan roep je het over jezelf af denk ik.
        Je levert een half verhaal met onduidelijke feiten en dan een beetje beledigd doen ..
        als je meer geloof hecht aan de keukenleverancier dan aan ervaren techneuten, jouw zaak, maar stel de vraag dan niet als je het antwoord toch niet horen wil.
        what goes around comes around you know …

        1. de situatie is genuanceerder. En makkelijker op te lossen. Met een zogenaamde fornuisgroep in je groepenkast kun je twee groepen combineren voor de aansluiting van een fornuis of kookplaat e.d. Hiervoor wordt een aangepast perilex aansluiting gemaakt. Ik zou echter wel voor een 380v aansluiting (krachtstroom) gaan. Met een daarvoor een perilex aansluiting. Dat maakt je flexibeler. De aansluiting moet wel door een vakman worden aangesloten. Maar vaak kun je wel alvast de bekabeling leggen enzo.

         1. Het combineren van 2 groepen (230V) mag als deze gecombineerde groep in zijn geheel in één keer kan worden afgeschakeld. Bij installatieautomaten is dat te bereiken door de automaten naast elkaar te plaatsen en te verbinden met een koppelplaatje.

          1. Allen, ik zal eens kijken of ik het model van deze website zo kan aanpassen dat er niet van die smalle leeskolommen komen na meervoudige reactie.

           JeBe: Het is de toon die de muziek maakt. Naar mijn idee mankeert er weinig aan je deskundigheid en je inbreng is vaak snel en goed. Probeer alleen je manier van antwoorden respectvol en vriendelijk te houden a.u.b.

  2. mm de grijze draad als nul gebruiken
   lijkt mij niet volgens norm
   dan is het altijd dubbel N en L achter een kookgroep enkel fasen
   dus 2x blauw en 2x bruin
   die grijze draad word gezien als een fase en niet als nul
   2e nooit als nul gebruiken
   deze kabel hoort een 4p krachtautomaat achter dan is het geval 5 ader kabel
   dan gaat de kookplaat wat uit 2 delen bestaat
   over L1 16a en L2 16a dan is de N ook 16a max
   dat zijn de verschillen van kookgroep in een 1 fase of 3 fase installatie

   bij een kookgroep 2x 16 op 1 fase houd er rekening mee dat de nul wat de meterkast voed er 32a door knalt
   daarom is het verstandig over 2 fasen te verdelen 120 verschuiving komt de nul nooit boven de 16a bij max belasting

   1. Dag Peter,

    Standaard wordt de blauwe ader inderdaad als nul gebruikt. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Bij afwezigheid van een nul wordt de blauwe ader ook als fase gebruikt, bijvoorbeeld bij driefasenmotoren.
    De grijze ader is de vervanger voor de gemarkeerde zwarte ader bij een vijfaderige kabel en is dan fase L3. Voor 1976 was de grijze ader de aarddraad (beschermingsleiding).
    Een Perilexsysteem is ook weer een afwijking op de standaard. Eigenlijk is Perilex een driefasensysteem en dan wordt de grijze ader weer netjes fase L3. Maar vaak is Perilex een 2x230V systeem en dan is de grijze aders toch echt heel legaal een nulader. Zo stond het destijds ook netjes in de NPR5310, die een informatieve aanvulling is van de installatievoorschriften NEN1010.

    Bij een 2x230V systeem is de stroom door de nul (twee parallelle adres (blauw en grijs) soms net zo groot als de stroom door de fase (twee parallelle adres (bruin en zwart). Het is een compromis systeem: driefasen is veel beter. Dan kan je een vectordigram tekenen van de stromen en is de nulstroom altijd kleiner dan de kleinste fasestroom. Een tweefasensysteem is niet gangbaar: het is of 2x230V (gevoed uit dezelfde fase) of een driefasensysteem.

    Dank voor het meedenken,
    Leo Smit

    1. Hoi
     Ik zou dit maar veranderen :
     – grijs: nul N2
     Het is gevaarlijk als je een kabel niet volgens de norm aangesloten word
     Dat wou ik even melden
     Dan is het altijd achter een kookgroep
     Enkel fase 2xN en 2xL dus 4 draden plus aarde trekken 2,5mm (2x blauw 2x bruin en geel/groen)
     In dit geval nooit een ymvk kabel gebruiken

     2e als de zekerheid is een kabel grijs draad blauw maken met tape aan beide kanten
     Dat vind ik een lap de beun oplossing maar nooit die draad grijs laten als het een N is

     Bij het aftakken van deze kabel om wat voor rede dan ook gaat een installateur er niet van uit dat grijs een nul is
     Ik hoop dat u mijn punt begrijpt

     1. Dag Peter,

      Je bent het niet eens met de aderkleuren. Dat kan.
      Als je draad in buis gebruikt kan je inderdaad 2 bruine draden, 2 blauwe draden en 1 groengele draad trekken. De meeste woningen hebben dit.
      Maar als je om bepaalde redenen een kabel wilt/moet gebruiken, bijvoorbeeld omdat deze via de kruipruimte wordt gelegd, heb je toch echt de kleurcombinatie nodig die eerder is beschreven. En dat heeft helemaal niets met beunhazerij te maken.
      Een echte installateur zal bij een Perilex-aansluiting die met een kabel is aangelegd de kleurkeuze begrijpen.
      Ik begrijp echt jouw punt. Ideaal is het niet maar de normen laten deze uitzonderingen echt toe.
      Natuurlijk ben ik de eerste die iets verander als daar reden toe is. Dat is vaker gebeurd, met z’n allen zien we meer dan ik alleen. Deze keer is er geen enkele reden om iets te veranderen. Raadpleeg maar eens een echte installateur.

 1. Gelieve getekende schakelingen rechtop te tekenen, aangezien we altijd automaten en aardlekschakelaars rechtop in een kast monteren, !!!!,aangezien men nekkramp krijgt bij het lezen van de aansluitingen!!!overigens zeer duidelijke tekeningen!!

  1. Dank voor uw reactie en de complimenten.
   Haha, geen nekkramp krijgen hoor! De horizontale weergave was handiger voor de website en de weergave op beeldscherm. Ook in de NPR 5310 staan de schema’s ook liggend.

 2. Houd er rekening mee dat de fornuisautomaat mechanisch met elkaar gekoppeld moet zijn. Beide groepen moeten gelijktijdig uitschakelen in geval van kortsluiting. Let er bij de aankoop op dat er een doorverbinding op de automaten zit. Dat is meestal een kunststof klepje wat de automaten met elkaar verbind. Hiermee maakt men de Perilex contactdoos en het fornuis in zijn geheel spanningsloos met een beweging. Dit is geen luxe, maar de norm.

 3. Tekening onder “Éénfase aansluiting van een Perilex wandcontactdoos” geeft aan:
  “N1 fase blauw”. Moet dat niet “nul” zijn ipv “fase”?

   1. Snel gecorrigeerd, da’s mooi!

    Één ding nog: er staat “1 fase aansluiting” – maar met N1/L1 + N2/L2 is het toch een 2 fase aansluiting?

 4. Nee, met 2 fasen heb je L1, L2, etc.
  Dit is een gesplitste éénfase aansluiting vanuit één fase en alles komt ook weer uiteindelijk op één nul terug.

 5. De stikker op mijn kooktoestel is vergelijkbaar met de getoonde stikkers en er staat een kruisje bij de 1N 230V aansluiting. Kan ik dit toestel ook aansluiten op 3N 400V door de brugjes weg te halen en de 3 fases aan te sluiten? Of zijn er andere interne aanpassingen gedaan in het kooktoestel die dit onmogelijk maken.

 6. In onze woning is een 1 fase aansluiting. Nu willen we een inductiekookplaat aanschaffen en aansluiten. Er ligt een loze leiding naar de keuken. Waarom zou ik niet 2 dikkere draden bijv. 4 mm/2 plus een aardleiding 2,5 trekken ? Die met een zwaardere zekering in de meterkast zekeren en de 2 dikkere fase en nul in de keuken in de perilex wandcontactdoos splitsen ?

  1. Het idee van een 4 mm2 fase en nul heeft nadelen.
   – Je krijgt deze dikkere draden niet zo gemakkelijk door de loze leiding 19 mm buis getrokken.
   – Als de daarna met 20 A gaat beveiligen is waarschijnlijk het kooktoestel inwendig overbeveiligd. Zo’n toestel is standaard geschikt voor maximaal 16 A. Bij een gesplilste eenfase of bij driefasen blijft de beveiliging 16 A.
   – De groengele beschermingsleiding mag pas een kleinere kerndoorsnede hebben vanaf (uit mijn hoofd) 25 mm2.
   Niet doen dus!

 7. Ik ben nog een volstrekte leek op dit gebied. Ivm verhuizing zullen we nu elektrisch moeten gaan koken. Begrijp ik goed dat als er twee smeltpatronen voor het fornuis in de meterkast zitten, ik dan een éen-faseaansluiting heb? En is alleen elektrisch koken dan mogelijk, of evt. ook keramisch?

  1. Het is inderdaad zo dat als 2 gekoppelde automaten of 2 gekoppelde zekeringen zitten dat er sprake is van een éénfase aansluiting. Omdat de stroom voor één automaat of één zekering te groot is wordt deze stroom verdeeld over twee automaten/zekeringen. Bij 3 zekeringen of een driepolige automaat heb je driefasen.
   Meestal kan je in beide gevallen ook keramisch of inductie koken. In het kooktoestel zit een schema waar je kan zien hoe je dan de aansluitingen moet doen.

 8. Mijn vraag is ongeveer gelijk aan die van Martin: wij hebben geen gasaansluiting en moeten dus elektrisch koken. We hebben een aparte kookgroep met 2x230V en een Perilex stopcontact in de keuken. Nu hebben we begrepen dat een fornuis (inductie) bij ons niet mogelijk is omdat die een 3-fasen aansluiting nodig heeft. Kunnen we dan wel een inductie kookplaat aansluiten op de perilex en een elektrische oven op een ander stopcontact in de keuken of maakt dat per saldo niks uit voor de belasting op de stoppen? m.a.w: moeten we hoe dan ook naar 3-fasen als we een kookplaat en een oven tegelijk aan willen kunnen zetten?

  Bedankt!

  1. Of het inductie kooktoestel geschikt is voor een geslitste éénfase aansluiting of een driefasen aansluiting blijkt uit de aansluitschema’s die bij het kooktoestel horen. Driefasen is altijd de beste oplossing waar daar is het systeem voor bedacht. Bij een éénfasesysteem kan het voorkomen dat er net een te grote belasting op één van de automaten of zekeringen komt te staan. Het gebeurt niet veel maar dan kan er toch een overbelasting optreden in die ene automaat of zekering waardoor deze eruit gaat (aanspreekt). Wij hebben zelf ook inductie op een gesplitste éénfase en dat gaat bijna altijd goed.
   Op dit moment is er weer een tendens naar driefasen. Dat hangt van de netbeheerder en/of het energiebedrijf af. Dan krijg je in plaats van één hoofdzekering of hoofdautomaat van 35A drie hoofdzekeringen of een driepolige hoofdautomaat van 25A.

   1. Beste Leo, mijn Bosch hbn 9652 dubbele oven heeft eenzelfde aansluitschema als het onderste voorbeeld in de drie getoonde aansluitschema’s hierboven. Er staat dus bij 220-240V alles op 1 fase groep. En bij 380-400V twee fases of drie fases. Nu vraag ik me af of ik volgens dat aansluitschema ook het voorbeeld kan volgen en in plaats van 380-400V 2N met twee fase aansluiting de oven op een kookgroep van 2x 1 fase kan aansluiten. Dus naar het voorbeeld van 380-400V 2N de de L1 aansluiten op X1 en de L2 aansluiten op de X2-X3, en de N1 en N2 afzonderlijk aansluiten op de X4 en X5. Dank en groet, Kees

 9. Beste Leo, mijn Bosch hbn 9652 dubbele oven heeft eenzelfde aansluitschema als het onderste voorbeeld in de drie getoonde aansluitschema’s hierboven. Er staat dus bij 220-240V alles op 1 fase groep. En bij 380-400V twee fases of drie fases. Nu vraag ik me af of ik volgens dat aansluitschema ook het voorbeeld kan volgen en in plaats van 380-400V 2N met twee fase aansluiting de oven op een kookgroep van 2x 1 fase kan aansluiten. Dus naar het voorbeeld van 380-400V 2N de de L1 aansluiten op X1 en de L2 aansluiten op de X2-X3, en de N1 en N2 afzonderlijk aansluiten op de X4 en X5. Dank en groet, Kees

 10. ik wil mijn mechanische ventilatie vervangen voor een moderne energie zuinige variant. Maar de nieuwe hebben gelijk stroom ventilatoren , moet ik dan nog iets veranderen in de periflex wandcontact doos . Of kan ik dit zo laten

  1. Een Perilex contactdoos voor de aansluiting van ventilatiesystemen ziet er hetzelfde uit als voor kooktoestellen, maar de aansluitschema’s zijn anders. Zie daarvoor de schema’s van de fabrikant.

 11. Hallo Leo,
  Vraagje m.b.t. de perilex wcd’s: ik heb een driefasenkabel naar de garage liggen, (3 fasen, nul en aarde), beveiligd met een driefasen installatieautomaat. Ik krijg binnenkort een electrisch fornuis, ik weet nog niet of dit een 2 x 230 V of een 3 x 400 V apparaat is. Mijn vragen gaan over als het een 2 x 230 V apparaat is:

  1. kan ik een perilex wcd als volgt aansluiten: L1 = L1, L2 = L2, N1 = N2 = nul (dus de nul doorlussenin de perilex wcd)?
  2. Is de beveiliging voor het fornuis dan gewaarborgd?

  Je antwoord wordt gewaardeerd!

  M.vr.gr.
  Ron

  1. Dag Robin,

   Is het een kabel met de oude kleuren: bruin, zwart, zwart-gemarkeerd, blauw, groengeel?

   Of met de huidige kleuren: bruin, zwart, grijs, blauw, groengeel?
   Dan geldt het 2e schema met de inbouw wcd, onder de kop “Éénfase aansluiting van een Perilex wandcontactdoos”
   Grijs op L1, zwart op L2, bruin op L3 en blauw op N. En natuurlijk de groengele op PE.

   Als het een oude kabel is neem je in plaats van de grijze ader de zwarte met het merkteken.

   Is dat duidelijk zo?

   1. Hallo Leo,
    Da’s snel:) – bedankt voor je antwoord, als mijn nieuwe kooktoestel een 3 fase apparaat is, is het me duidelijk (het is een “moderne kabel, met bruin, zwart, zwart, blau en groengeel).

    Mijn vragen gaan over als het een 2 x 230 V toestel is, graag jouw reactie.
    Bedankt alvast!
    Groeten,
    Ron

    1. Dag Ron,

     Mijn antwoord gaat echt over een éénfase aansluiting van een Perilex wandcontactdoos. Dat is 2 x 230 V.

     Leo

     1. Wat mijn opvalt men heeft het nooit over de Neopreen Kabel (snoer) HO7RNF
      kan die bij een 2fase aansluiting 5 x 1,5 mm2 zijn of moet dat ook 2,5mm2 zijn

 12. In onze meterkast zit een kookaansluiting

  met een drievoudige installatieautomaat, zonder N zo te zien.
  Hoe werkt / zit dat?
  In de informatie hierboven staat heel duidelijk een 2-voudige en een 3-voudige beschreven maar dit lijkt net weer anders.

  Bvd,
  Bert

  PS
  Ik wil dat graag weten omdat we overwegen
  a) tzt weer electrisch te gaan koken ( het gas moet eruit… )
  en
  b) heel konkreet omdat we nu een laadpunt voor een electrische auto moeten laten aanbrengen voor een 6,6kW laadkabel ( voor de nieuwe Nissan Leaf Tekna met 30KwH accu )
  Daarbij denken wij aan een driefasenaansluiting als volgt


  Wellicht kunnen we voorlopig bovenstaande huidige kookaansluiting gebruiken / aanpassen ( als ie tenminste 3-fasenspanning, L1 L2 L3 + N, ondersteunt op 16A ) en over een paar jaar de hele meterkast eens laten reviseren.

 13. ik heb een nieuwbouw woning gekocht. bij de keuken is er een gasaansluiting. Nu willen we inductie gaan koken. Mijn klusjes man zegt dat er dan wel een loze leiding naar de meterkast moet worden geregeld. Dan kan hij dit later realiseren. Hij vertelde ook dat de aannemer hiervoor verplicht is. Klopt dit? Die wil dit hier 200 euro voor in rekening brengen.

  Ben erg benieuwd waar ik deze regelgeving terug kan vinden.

  Hopende op snel antwoord!
  Gr
  Sander

  1. Beste Sander,

   Vroeger was dat inderdaad zo. Toen moest er onder andere een loze 19 mm leiding worden aangelegd bij nieuwbouw als de woning een gasaansluiting heeft en een bedrade aansluiting met Periex wcd als er geen gasaansluiting was (bijvoorbeeld stadsverwarming). Deze eisen zijn vanaf 2007 losgelaten.

   Groet, Leo

 14. beste lezers en beantwoorders

  interessante topics

  even de situatie uitleggen
  op 2e etage bad/douche ruimte en er pal naast een kast met verwarmingsketel en mechanische afzuiger
  op de begane grond de keuken met de 3 standen schakelaar voor de afzuiging

  mijn vraag is de volgende

  kan ik op de 2e etage een zelfde soort schakelaar aanbrengen
  en in de perilex wcd doen samenkomen ??
  -of misschien slechts een eenvoudige schakelaar bijplaatsen
  in de kast naast de badkamer zodat ik slechts naar de hoogste stand kan schakelen
  en na bad/douche gebruik dit weer kan afzetten??

  maw kan ik in de wcd van de perilex extra draden bijplaatsen zodat ik een extra schakelaar heb op de 2e etage ???

  ik hoor graag
  met dank
  george

  1. Beste George,

   Je wilt eigenlijk een soort wisselschakeling (‘hotelschakeling’) maken waarbij je op 2 plaatsen onafhankelijk je ventilator kan bedienen. Eigenlijk net zoals bij de verlichting op de overloop.
   Zoals je het nu beschrijft wil je schakelaars parallel zetten. Dan gaat het niet goed.
   Met iets van een aangepaste relaisschakeling moet het wel te bouwen zijn. Wellicht heeft de leverancier hier een oplossing voor want er zullen wel meer mensen zijn die deze wensen hebben.

   Succes!
   Leo Smit

 15. Hallo leo
  dank voor reactie

  zo’n idee / oplossing als een hotel schakeling hoeft voor mij niet
  alleen de mechanische afzuiging op een hoger toerental willen schakelen en daarna weer op een lagere
  -wat zou er kunnen gebeuren als ik bijv de N en een andere zwarte L2 bijv
  met een kabel / schakelaar zou verbinden ???

  ik hoor graag
  groet
  george

  1. Om dit te kunnen beantwoorden heb ik een schema nodig.
   Meestal betekent het doorverbinden van een L en een N een dikke kortsluiting, dus daar zou ik maar heel voorzichtig mee zijn. 😀

 16. Hallo George, Jij beschrijft een 1-fase systeem met dubbele automaat. Er moeten dan 2 paren bruin/blauw in de 3/4″ pijp. Ik heb echter de 2 automaten op verschillende fasen zitten. De aansluiting van de perilex wcd is duidelijk, maar is er een regel voor de draadkleur… Het lijkt niet zo logisch om 2 fasen dezelfde kleur draad te geven!
  Alvast bedankt voor je atwoord

 17. Hallo Leo, ik ben bezig de ansliiting aan te passen voor electrisch koken. Ik heb een 3-fasen (3x25A) aansluiting, en een dubbele automaat. Beide groepen staan op een aparte fase. In je beschrijving boven beschrijf je een 2 groepen systeem op 1 gespliste fase. Daarbij beschrijf je dat er in de pijp 2 bruine en 2 blause draden (en natuurlijk een aarde) zitten.
  In mijn gevoel zouden de draden voor 2 verschillende fasen een verschillende kleur moeten hebben. Zeggen de standaards hier iets voor?

  1. Dag Rob,

   De standaard-kleuren voor zowel draad in buis als kabel zijn in 4 afbeeldingen weergegeven. Deze afbeeldingen zijn gebaseerd op de (informatieve) NPR 5310.

   Bij draad in buis kan je 2 bruine en 2 blauwe draden toepassen die ik zelf altijd een kleine markering geef: de ongemarkeerde op de linker installatieautomaat en de gemarkeerde op de rechter. Dit voorkomt dat dat je een fase op de ene automaat zet en de nul op de andere.

   Bij gebruik van een vijfaderige kabel moet je het doen met de aderkleuren zie in de kabel zitten.

   Groet, Leo Smit

 18. Intressant om te lezen, we hebben een ikea smaklig inductie kookplaat (max 7.4kW) gekocht, weer een iets andere situatie…

  meterkast 2 groepen gekoppeld naar een perilex, 2 keer blauw, 2 keer bruin, 1 geel groen aarde. (5 aansluitpunten)

  Kookplaat 4!! aansluitpunten, 1, 2, N, Aarde (en een bruggetje om 1 en 2 te koppelen…)

  Mijn idee zou zijn bruin op 1, bruin op 2, blauw gekoppeld in aansluithuls op N en aarde.

  Alleen met welke aansluitsnoer (niet bijgeleverd) mag dit…7400 watt

  1. Dag Marcel,

   Omdat er zoveel ‘ongelukken’ met dit soort aansluitingen voorkomen en er diverse mogelijkheden zijn om een kookplaat aan te sluiten doen de fabrikanten er geen aansluitsnoer aan/bij. Zij spelen op ‘safe’.

   De aansluitpunt 1 en 2 zullen fasen (L) zijn. De N is de nul. Het bruggetje is om beide nullen te koppelen. PE (groengeel) is de aardaansluiting.

   Er zijn diverse kant-en-klare snoeren te verkrijgen. Maar de kleuren van de aders verschillen wel eens.
   Meestal is bruin fase L1, zwart fase L2, blauw N en grijs N. PE is groengeel.
   Ga dit wel even goed na.

   1. ik zou graag een foto willen toevoegen maar ik weet niet hoe…
    1—[
    2—[ L1
    3
    N——-N
    Aardeteken——-PE

    staat op de aansluit sticker op de kookplaat, waarbij de [ duiden op het bruggetje

     1. Ik zou dan voor het Praxis-snoer kiezen.
      Mail daarna een foto van de aansluitpunten van de kookplaat en van uiteinden van het snoer naar Leo.Smit@outlook.com dan zal ik er naar kijken.

      Dit alles verklaart wel waarom deze aansluitingen normaal gesproken door een vakman gedaan worden….

  1. Dag Marcel,

   Ik heb je foto’s ontvangen en bewerkt. En het artikel nu aangevuld met een praktijkvoorbeeld met jouw situatie. Ik hoop dat dit nu duidelijk is.

   Groet, Leo

 19. Dag Leo,

  Wij gaan van gas over op inductie.
  Nu hebben wij een kookeiland waar 3 x 220 naar toe is gelegd (3 verschillende fasen, we hebben krachtstroom). Nu is zonder breekwerk het niet mogelijk een 5 aderige kabel met 400v naar het kookeiland te leggen dus is mijn vraag: kan ik 2 fasen die naar de keuken gelegd zijn gecombineerd gebruiken in een aansluiting voor de kookplaat (deze heeft een aansluitwaarde van 7200 watt voor 2x 220)

  Ik hoor graag van je.

  met vriendelijke groet,
  Norbert

  1. Bedoel je met 2 fasen: 2 groepen? Met beiden een (blauwe) nul?
   Als dat zo is moet je de smeltpatronen of installatieautomaten gekoppeld/gecombineerd kunnen schakelen zoals in het artikel is beschreven. Dan heb je in principe een 2 x 230 V kookaansluitig.
   Omdat ik de specifieke situatie niet ken is het lastig om het juiste antwoord te geven….
   Raadpleeg bij twijfel altijd een vakman!!

 20. Hallo,

  Ik heb de vragen even door gekeken maar vond de mijne er niet tussen.

  Kan ik een perilex op een normale 230V kookplaat aansluiten? Of brandt mijn kookplaat dan door omdat hij is afgesteld op slechts 230-240V ? Of verschilt dat weer per kookplaat?
  Of is het niet mogelijk omdat een perilex 5 draden heeft en een 230V maar 3?

  Ik ga in een studio wonen waar een perilex stekker is aangesloten, maar de goedkoopste kookplaat met perilex begint op 200-300 euro. Als student niet ideaal.

  Groeten,
  Rens

  1. Ik begrijp dat het een kookplaat is met 1 x 230 V en wellicht een randaarde stekker.
   En je kan een driefasen aansluiting hebben met 3 smeltpatronen of 3 installatieautomaten OF je hebt een 2 x 230 V aansluiting met 2 gekoppelde smeltpatronen/installatieautomaten.
   Als dat klopt kan je één fase en één nul gebruiken. En natuurlijk de aarde (PE).
   Bij een driefasen aansluiting gebruik je een willekeurige fase, nul en aarde.
   Bij een 2 x 230 V aansluiting gebruik je een fase en nul die bij elkaar horen. In de schema’s van het artikel aangegeven als ‘setje 1’ of ‘setje 2’. En natuurlijk de aarde.
   Raadpleeg altijd een vakman als je twijfelt!

   1. Ik zit ook met die uitdaging. Zijn daar standaard ‘koppelingen’ voor te koop? Of moet ik dan zelf met draadjes gaan aansluiten?

 21. Ik heb een vraagje over kosten: wij hebben op dit moment een één fase groepenkast met een dubbele automaat voor de oven/kookplaat. Onze nieuwe oven heeft 3x16A nodig dus een drievoudige automaat. Begrijp ik goed dat hiervoor onze meterkast moet worden omgezet naar een 3-fase aansluiting? Wat wordt hiervoor in rekening gebracht door de electricieitsmij? Doet de netbeheerder dit of de energieleverancier?

  1. Dit is een vraag die je aan je energieleverancier of de netbeheerder moet stellen. Bij een omzetting van éénfase naar driefasen moet waarschijnlijk van alles worden aangepast.
   De kiloWatt-uurmeter zal driefasen moeten zijn of worden. En geschikt zijn voor het grotere vermogen.
   Als je nog geen hoofdschakelaar hebt moet deze worden geplaatst. Als je wel een hoofdschakelaar hebt moet deze wel driefasen zijn.
   De groepenkast moet waar nodig worden omgebouwd van éénfase koken naar driefasen koken en of dit zomaar kan hangt van je huidige groepenkast af.
   Wie gaat dat betalen? Ook dat moet je overleggen met je energieleverancier, maar houdt rekening met kosten.

 22. Goededag heb een 3 fase aansluiting voor de kookplaat in de keuken maar heb nu een kookplaat die 2x 220 nodig heeft kan ik die zo aansluiten op het bestaande pyrilex stopcontact

  1. Als je een 2 x 220/230 V kookplaat hebt kan je deze vaak niet zondermeer aansluiten op een driefasen aanleuiting. Je kan deze kookplaat bijvoorbeeld aansluiten op L1-N en L2-N maar dan kan de stroom door deze nul ontoelaatbaar hoog worden.
   Dat houdt in dat je driefasen aansluiting in de groepenkast omgezet moet worden naar een 2 x 230 V aansluiting zoals in dit artikel is beschreven.

 23. Beste deskundigen, ik ben een leek maar ik begrijp deze duidelijke pagina. Ik heb een nieuwbouwwoning, 2 groepen samen voor onze oude kookplaat dus dat moet een gesplitst eenfasesysteem zijn. Ik weet dan dat de groen-gele op de aardepin moet, de onderste twee pinnen zijn Fase 1 en Fase 2 en de bovenste twee pinnen zijn beide nul. Dit komt ook overeen met de wijze waarop de oude stekker is aangesloten: boven wit en blauw, onder bruin en zwart en groen-geel aarde.
  Alles duidelijk dacht ik. Maar op het aansluitschema van mijn nieuwe kookplaat (Siemens inductiekookplaat EH845BFB1E) staan twee aders op Fase 1 en slechts 1 nul. Hopelijk is dit plaatje hier zichtbaar, anders kunt u deze plakken in de browser:

  Ik begrijp GN/YE op aarde, BU (blauw) op nul, BK (black) en BN (bruin) op Fase 1 en 2. Maar ik had verwacht dat GY (grijs) op de tweede nul zou komen in de perilex stekker. Kennelijk heeft het apparaat nodig dat alle 3 de interne Fase aansluitingen stroom krijgen.
  Ik ga ervan uit dat als ik dit moet aansluiten in de Perilex stekker, dat Bruin en Grijs samen op een van de fase-pinnen moeten komen. In elk geval mag Grijs niet op de nul pin komen want dan gaat het fout.
  Ik heb iets vreemds ontdekt. Bovenstaande foto is van de achterkant van de kookplaat. In de montagehandleiding staat echter nog een vierde schema:

  #4 is precies zoals de vorige kookplaat is aangesloten. Maar wat is nu het verschil tussen #2 en #4? In de handleiding wordt dit niet verder toegelicht.

  1. Beste Pieter,
   Dank voor je reacties met de duidelijke foto’s! Die helpen wellicht ook weer anderen en daar is dit blog nu precies voor bedoeld. Handig dat er er ook rode letters bij hebt gezet.

   Voor iedereen: de letter “G” staat voor “groengeel” (aarde).
   Het is apart dat dit snoer 2 groengele aders heeft. Dat zag ik nog niet eerder. Gelukkig zitten ze bij elkaar….

   In de stekker zie ik dat beide nullen zijn gedraaid. Voor N1 wordt normaal de blauwe ader gebruikt en voor N2 de grijze ader. Als men in de groepenkast deze aders wel juist heeft aangesloten kan het zijn dat de stroom over 2 smeltpatronen of installatieautomaten gaat lopen. In mijn hoofdartikel noem ik het ‘setjes’: L1 en N1 zijn een setje en L2 en N2 zijn ook een setje. En die kan je beter niet kruizen. Ook al zitten uiteindelijk beide nullen weer bij elkaar en dat zie je aan het label dat aan het snoer zit.

   1. Heel graag gedaan, ik krijg hier ook veel nuttige informatie. Dank voor de uitleg over de N1 en en N2. Ik heb zelf die letters erbij gezet, wellicht is het andersom.

    Aansluiten Perilex stekker?
    Misschien is mijn laatste onduidelijkheid (zie vraag hierboven) een beetje ondergesneeuwd door mijn vele tekst. Ik begrijp namelijk nog steeds niet hoe ik bij schema #2 de Perilex stekker moet aansluiten. Volgens het boekje onder stap 10 bij schema #2 staat GY en BN samen op Fase L1 en BK op Fase L2. Dan blijft enkel BU over voor de N van beide “setjes”. En dan blijft er dus 1 pin leeg. Oftewel één van de twee “setjes” krijgt geen nul terug. Ik weet niet of dat zomaar kan of hoe ik dat moet oplossen.

    Groet, Pieter

    1. DEZE DISCUSSIE MET PIETER WAS OORSPRONKELIJK VEEL LANGER MET MEER FOTO”S. OMWILLE VAN DE LEESBAARHEID EN DE VEILIGHEID IS IN OVERLEG MET PIETER VEEL TEKST EN FOTO’S WEGGEHAALD.

     Peter, jouw letters staan goed.
     Eigenlijk is Perllex bedoeld voor drie fasen. En daar gaat het bij nieuwe aansluitingen ook steeds meer terug naar toe. Om financiële redenen hebben netbeheerders bij bestaande elektrische installaties in woningen niet altijd een driefasen aansluiting standaard ter beschikking gesteld maar een wat ‘zwaardere’ éénfase aansluiting waarbij we om praktische redenen de fase en de nul splitsen.
     Maar nu is kookplaat geschikt voor driefasen L1, L2 en L3 plus N (en PE) en je hebt maar 2 gesplitste fasen die we L1 en L2 noemen (al is het in principe dezelfde fase). Dan heb je een probleem want het toestel heeft L1, L2 en L3 en je hebt dan een faseaansluiting te veel. Daarom doen we 2 fasen bij elkaar, vaak L1 en L2. En de andere fase L3 apart. Je hebt in een kookplaat kleine en grote kookplaten en de kleintjes zitten dan vaak op de gecombineerde fase. Meestal gaat dat goed.
     Daarom zorg je dat in schema #2 de gekoppelde fasen L1 en L2 en de nul N1 het eerste ‘setje’ vormen (bruin en blauw) en L3 en N2 het tweede ‘setje’ (zwart en grijs). In schema #2 zijn beide nullen N1 en N2 gekoppeld. Maar dat is IN het kooktoestel. Buiten het kooktoestel in de aansluitleidingen en de groepenkast blijven de gescheiden om zo de stromen te verdelen. En natuurlijk ook de aarde (PE) aansluiten.

  2. Misschien zegt een plaatje meer dan mijn 1000 woorden. Ik heb het nu aangesloten volgens schema #2, maar dit kan toch niet juist zijn? Grijs kan niet meer gebruikt worden voor de nul van setje 2 want die is nu in gebruik samen met bruin voor Fase van L1. Setje 2 heeft nu dus geen nuldraad, enkel Fase.
   Ik doe het dus zo niet goed lijkt me, maar hoe dan wel?
   Sorry voor alle berichten. Als ik er niet uit kom ga ik gewoon naar een installateur…

  3. Leo,

   Ik heb tekening 4 gehanteerd, heb alleen een bruggetje moeten maken van L1 naar de loze aansluiting erboven. Als ik dit niet doe dan geeft de Siemens kookplaat een E foutmelding. Nu doet hij het dus wel. Kan dit verder geen kwaad?

   nb.: bruggetje tussen N1 en N2 is verwijderd.

   Bvd voor de reactie,

   Groet Brouwer

 24. Inderdaad zijn deze schema’s #4 de juiste oplossing.
  De fabrikanten verkopen hun spullen ook in andere landen, waar andere materialen worden gebruikt. Vandaar al die schema’s. Het zou beter zijn dat de fabrikant eventueel er een NL-bijlage bij doet. Maar ook binnen NL zijn er weer variaties. Daarom is Perilex een ‘dankbaar’ onderwerp voor discussies.
  Inderdaad zal ik de reacties van de laatste dagen gaan comprimeren voordat er per ongeluk nare dingen gebeuren.

 25. Dank je Leo. Ik vermoed dat deze kookplaat een bestemming buiten Nederland had. Op alle forum berichten die ik nu gelezen heb zie ik dat verreweg de meeste Perilex WCD’en t.b.v. kookplaat aangesloten zijn op een dubbele aansluitgroep, dus 2x220V + 2x N. En daar hoort steeds schema 4 bij, en zo was onze oude kookplaat ook aangesloten. De derde Fase aansluiting aan de kookplaatzijde blijft dan ongebruikt. Inmiddels heeft Siemens mij een digitale installatiehandleiding gestuurd die net wat anders is. Hierin staat het volgende plaatje:

  Mijn Wandcontactdoos ziet er zo uit. Twee keer blauw boven en twee keer bruin onder.

  Ik heb het nu als volgt aangesloten. Nu moet het goed zijn.

  Let wel: de keukenboer die 8 jaar geleden onze andere kookplaat heeft aangesloten heeft dus blauw en wit/grijs verwisseld. Zie foto hierboven ergens van de oude stekker. Daar zitten dus L1 en N2 op een setje en L2 en N1 op een setje. Ik heb nu:
  Setje 1: Blauw-bruin
  Setje 2: Grijs-Zwart

  Graag nog ff bevestiging dat het zo goed is aangesloten, maar kan toch eigenlijk niet missen…

  Dank dank en nogmaals dank.
  Pieter

  1. Beste Leo, het is gelukt zoals als op de laatste foto’s is aangegeven. We hebben nog niet echt op de plaat gekookt, maar wel alle functies geprobeerd en ook al twee zones tegelijk met boost (vol vermogen) aan gehad. Vanuit mijn onzekerheid heb ik het eindschema ook even op een forum voorgelegd, ik hoop dat je me dat niet kwalijk neemt. Ik heb veel geleerd over electro aansluitingen, kleuren, Fase enz. Erg handig voor een thuisklusser die in het eigen werk niets doet met electro.

   Groet Pieter.

  2. hoi allemaal,

   Dank voor deze bijdragen, ik heb hetzelfde probleem (en ook een aansluiting met L1, L2, N1, N2). Wat ik me nog afvraag: als ik de setjes uit elkaar moet houden (L1 hoort bij N1 etc.), hoe weet ik dan zeker of de installateur dat ook heeft gedaan bij het aansluiten van het stopcontact ? Anders gezegd: er komen 2 blauwe en 2 bruine draden uit de muur; hoe weet ik welke blauwe bij welke bruine hoort?

   1. Als je twee gekoppelde automaten hebt zet je er één uit. Dan moet je in de Perilexdoos boven een nul meten en daaronder een fase. Dan zit het goed. Bij smeltpatronen werkt dat net zo.

 26. Geachte redactie,

  Mijn dochter heeft een woning gekocht met een bestaande dubbele groep naar een keramische kookplaat van 6,5 kW aansluitwaarde. Inmiddels is die vervangen door een inductiekookplaat van 7,2 kW.
  Bij het vervangen van de aardlekschakelaar zag ik dat de groep is uitgerust met maar één nuldraad ipv twee. Ik heb nog niet in het Perilex stopcontact gekeken of het daar is doorgelust, maar daar ga ik van uit.

  Volgens de rechtsbijstand verzekering heeft ze geen recht meer, omdat ze de kookplaat heeft vervangen. Maar dat is toch onzin? Ook bij 6,5 kW is er toch een gerede kans op overbelasting van de nuldraad.
  Hoe kijken jullie hier tegen aan? Is dit een gevaarlijke aansluiting? En was dat ook het geval bij de vorige kookplaat?

  Graag uw reactie.

 27. Een dubbele (gekoppelde) groep van 2 x 230V heeft een gesplitste fase en een gesplitste nul. Dus moeten er twee nuladers zijn in het aansluitsnoer vanaf de Perilex aansluiting naar het kooktoestel. In het kooktoestel zelf kunnen beide nuladers wel op één punt samen komen. Met één nulader kan de stroom in het aansluitsnoer door die nulader ontoelaatbaar hoog worden met oververhitting en/of brand tot gevolg.
  Kijk voor ze zekerheid toch maar even in de Perilex wcd en de groepenkast of er sprake is van gescheiden fase en nul.

  Die rechtsbijstandsverzekering snap ik niet. Een kooktoestel heeft immers niet het eeuwige leven en zal ooit worden vervangen. Zolang dit deskundig gebeurt is er niets aan de hand. Een Perilex aansluiting is voor velen gecompliceerd, dat lees je in alle reacties bij dit topic. En het gaat vaak fout waardoor fabrikanten van kooktoestellen geen snoer/stekker leveren maar verwijzen naar een vakman. Mits alles goed doordacht en juist is aangesloten is Perilex niet gevaarlijk.

  1. Beste Leo,

   Dank voor je reactie. Het is nu duidelijk dat het hersteld moet worden.

   Het punt is dat de aansluiting van de kookplaat bestaat uit 2 fase, één nul en een aarde draad in een flexibele 5/8 buis. Uit mijn onderzoek (onder meer op jullie website) blijkt dat in een 5/8 flex buis niet meer dan 4 x 2,5 mm2 mogen zitten.
   Kortom: het kan niet simpel worden hersteld.

   De rechtsbijstandverzekering hebben wij bijgeschakeld omdat we dit als een verborgen gebrek aan de woning beschouwen. De verkoper beweert dat dit door een installatieburo (Sombroek ?) is aangelegd, maar ik betwijfel dit. Zeker als je ziet hoe e.e.a. onder de keuken kastjes is afgewerkt.

   De vraag is wel of dit bij een bouwtechnische keuring naar voren had moeten komen.
   Je kunt zien dat er een 5/8 flex de groepenkast in gaat, wat – zoals ik nu weet – nooit toereikend is.

   Hoe e.e.a. in de Perilex WCD en stekker is aangesloten weet ik (nog) niet. De woning is 1,5 rijden bij mij vandaan, en ik kom er niet elke week 🙂

   PS: mag ik het herstellen door de bestaande aardedraad te vervangen door een 2e nuldraad, en de aarde – onder de keukenkastjes door – uit een andere groep te halen?
   Of moet elke groep zijn aarde rechtstreeks uit de groepenkast halen?

   Met vriendelijke groet,

   Ad van Leeuwen, Bodegraven.

   1. Beste Ad,

    Afhankelijk van de leeftijd van de woning zijn er minimale installatievoorschriften. Meestal houdt dit in dat tijdens de bouw van de woning een onbedrade 19 mm buis moet worden gelegd die begint nabij de groepenkast en eindigt in een inbouwdoos nabij de opstelplaats van het kooktoestel. Dit geldt als de woning standaard een gasinstallatie heeft. Als er geen gasinstallatie is behoort de 19 mm buis te zijn bedraad en geheel te zijn aangesloten op de groepenkast en een Perilex contactdoos.

    De 16 mm buis is inderdaad ontoereikend. Het is niet toegestaan om de beschermingsleiding via een andere route aan te leggen. De fasen, de nullen en de beschermingsleiding vormen samen één stroomketen en daarvan behoren alle aders bij elkaar te blijven.

    De installateur is product-aansprakelijk. Ook de verkoper heeft zijn verantwoordelijkheden. Misschien kan je de installateur achterhalen via tekeningen en/of documenten en deze eerst verzoeken om de aanleg alsnog (onder garantie) correct uit te voeren.

    Succes!

    Leo

    1. Hi Leo,

     Nog een laatste vraag.

     Als ik de aansluiting vervang door een kabel in de kruipruimte, wat adviseer je dan?
     5 x 2,5mm2 of 3 x 6.0mm2? Moet ik een grondkabel toepassen (met mantel), of is een gewone YMVK voldoende?
     Moet ik het vastzetten, of kan ik het los in de kruipruimte neerleggen (wellicht deels onder water)?

     Graag je reactie.

     Met vriendelijke groet, en met dank,

     Ad van Leeuwen, Bodegraven.

 28. Beste,

  In mijn groepenkast is voor een kooktoestel een één fase over twee groepen aangelegd. Twee zwarte draden zijn voor fase gebruikt, de bl/br voor gedeelde nul.
  (Ik heb inmiddels gemarkeerd welke zwart bij blauw resp. bruin hoort.)
  De vintage oven die ik aan wil sluiten heeft op de achterkant aansluitschema’s die zowel 3 fase (380) als enkelvoudig 220 lijkt aan te geven (eenvoudig weg over de drie aansluitpunten verdeeld.
  N 1 2 3 of N 1-2-3
  Er staat geen optie voor L1-N1 + L2-N2.
  Welke aansluiting in het apparaat adviseren jullie? Bl en br beide op de nul-aansluiting en 1+2 of 2+3 koppelen?

  bij voorbaat dank.

  1. Beste Paul,

   Apart dat bruin als nul is gebruikt. Ik zou daar maar aan beide kanten even een kleine blauwe tape omheen doen.
   De elementen [R], [W] en [B] zijn 230 V. Waarschijnlijk een kleine, een middelgrote en een grote. Koppel de kleine en de middelgrote door en zet deze op één van de fase. En de grote op de andere fase. Beide nullen komen bij elkaar op [BK]. En de groengele PE natuurlijk aansluiten…
   Volgens mij moet het dan netjes werken.

   Groet, Leo

   1. Dank Leo. Super.

    Zoals ik ook vermoedde dus. Nu alleen nog de grootste verbruiker bepalen.
    Ja, apart dat de kleurcodes verwisseld zijn. Ik snap het wel. De oorspronkeijke installateur wilde zeker zijn welke draad fase was. Ik had me er idd bijna op verkeken. In de groepenkast heb ik het voor de zekerheid gecontroleerd.

    Groet,
    Paul

 29. Hallo,

  Allereerst, bedankt voor de heldere informatie! Ik heb nog wel een vraag over het volgende:

  – Waarom kan je niet zonder meer een apparaat bedoeld voor een 2-fasen aansluiting op een 3-fasen contactdoos aansluiten? Je zou toch denken dat de nuldraad met 3 fasen zwaarder wordt belast dan met maar 2 (in gebruik zijnde) fasen.

  – Ik wil een Trevlig inductieplaat (3 kookzones, 1800W, 1200W, 2100W), met een 2 fasen aansluiting, aansluiten op een kookgroep met 3 fasen. Dit lijkt mogelijk te zijn, zie het bijgevoegde aansluitschema:

  Kan ik willekeurig twee van de drie beschikbare fases gebruiken of ligt het niet zo simpel?

  Gr.,
  Kees

  1. Dag Kees,
   Ik begrijp dat je echt een 400V driefasen aansluiting L1, L2, L3 en N (+ PE) hebt.
   Schema “NL” is voor een 2 x 230V aansluiting.
   Als je het rechter schema “UK AU” gaat toepassen en 2 willekeurige fasen neemt en de nul (+ PE) dan ben ik ook wel bang dat de nul te zwaar belast kan worden. Maar ik zie in jouw schema’s geen juiste oplossing. Die is er wel: je groepenkast aanpassen naar een 2 x 230V situatie.
   Wat zegt de leverancier van deze kookplaat?

   1. Hi, ja ik heb de perilex wandcontactdoos wel eens eerder uitgemeten en die heeft inderdaad 3 fasen met onderling een spanningsverschil van 400 v en 230 naar de nuldraad. De stoppengroep bestaat uit 3 smeltzekeringen. Ik ga ervan uit dat dit dus echt een 3 fasen kookgroep is.

    Afgezien van de getoonde schema’s , meldt de leverancier :
    Spanning: 220-240V
    Stroom: 2x16A of 1x32A.
    Aansluitvermogen: 5100W

    NB
    – aangezien dat rechter schema in de handleiding is vermeld, zou je er toch vanuit kunnen gaan dat die manier van aansluiten is toegestaan ?
    – is het niet mogelijk om een extra nuldraad aan te leggen ipv de groepenkast aan te passen?

    1. Is je driefasen kookgroep van een eigen groepsschakelaar voorzien?
     Als er een kabel is gebruikt vanaf de groepenkast naar de Perilex wcd zou de fase die je niet gebruikt aan beide zijden met een blauwe tape kunnen omkleuren. Dan heb je een tweede nul. En die tweede nul sluit je in de groepenkast op de andere nul aan, zodat je 2 parallelle nuladers hebt. En dan aansluiten volgens schema “NL”.
     Als er draad in buis is toegepast trek je de overbodige fase eruit, na daar een blauwe draad aan vastgemaakt te hebben. Dan heb je ook 2 nullen.

 30. Ik heb een aardige vraag, ik heb nu een keramische kookplaat maar ik wil een 2e hands inductie kookplaat kopen, kan ik de stekker overzetten van de keramische naar de inductie kookplaat, of is dat compleet anders?
  Groet Colin

   1. Bedankt voor je reactie.
    Ik heb nog een vraag, ik heb een 3 fase aansluiting en wil een 2 fase inductie kookplaat aansluiten.
    Nu zegt de leverancier dat ik 1 fase moet afsluiten en dat begrijp ik niet helemaal, het is toch een kwestie van 2 draden op een punt aansluiten op de periflex stekker om er 2 fase van te maken, of begrijp ik het nu verkeerd?

    1. Het is OF een éénfase systeem (2x230V) OF een driefasen systeem (400V). Beide systemen hebben hun eigen manieren van aansluitingen in de mekerkast, in de bedrading, in de Perilex wcd en in het kooktoestel. De aansluitingen dienen in de juiste combinatie te worden gedaan.
     Je vraag is zonder nadere info niet zo gemakkelijk te beantwoorden

 31. Momenteel een huis aan het renoveren waar electriciteit al grotendeels is geinstalleerd en stopcontacten voorzien, we staan nu op het punt een fornuis aan te schaffen op inductie met een maximale vermogen van 17KW maar de reeds vernieuwde electriciteit is blijkbaar onvoldoende hebben we nu vernomen.

  Houdt dit dan in dat we onze stroomleverancier gaan moeten aanspreken en is dit dan om een totaal nieuwe electriciteitskast te installeren?

  Blijkbaar moeten we 3 fasen laten plaatsen?
  Welk soort kabel en stopcontacten zijn precies vereist voor dergelijk fornuis en kan deze soms langs buiten gelegd worden om zo min mogelijk kap-en breekwerken te moeten uitvoeren?

  Is er een richtprijs waar we ons kunnen op richten voor dergelijke aanpassingen?

  1. Ik weet weinig van prijzen, daar kan ik je niet mee helpen.
   Is het vermogen van 17 kW wel juist opgegeven? Dat is een erg groot vermogen.
   Kook je nu ook elektrisch, zo ja: op 2 x 230V of een driefasen aansluiting?

   1. Het betreft een kookfornuis met 5 inductiezones en in totaal 4 ovens, in het geval dat dit allemaal in werking staat gaat het over 17kw volgens de fabrikant.
    Dit gaat over een verbouwing van een woning waar we nog niet hebben gewoond. Er is 380V voorzien 3 fasen maar hoofdschakelaar is 20A.
    Dit moet blijkbaar verhoogd worden naar 3x42A of zelf 3x63A en 6carré kabels.
    Ben een totale leek hierin en hoop dat dit correct is.
    Wat denkt u?

    1. Vandaar dat bijzonder grote vermogen… Meestal zie je zoiets in een restaurant.
     De 400V driefasen met hoofdschakelaar van 20?A is veel te licht. Dat zal inderdaad minimaal een 2 x 40A moeten worden waarbij waarschijnlijk nog meer aanpassingen in de groepenkast nodig zijn.
     Voor een totale leek echt een klus om uit te besteden aan een echte vakman.

     1. Die reactie kregen we ook al ivm het fornuis maar als je zo eens kijkt naar bv een Smeg fornuis 90cm met inductiekookplaat en 1 grote oven spreekt men ook al over 15kw dus dan toch niet zó uitzonderlijk.
      De werken gaan wel uitgevoerd worden door een man met kennis van zaken en vandaag offerte gevraagd aan maatschappij ivm de verzwaring van de electriciteit.
      Als ik zo eens zie dan blijkt het toch altijd over grotere vermogens te gaan als men spreekt over inductie kookplaten

 32. Om een inductiekookplaat aan te sluiten heb ik eerst een drie fasen aansluiting gemaakt in de meterkast; beveiligd met een Hager ADM416 G (installatieautomaat en aardlek inéén). Pas later heb ik die inductiekookplaat (smaklig van Ikea) en dan blijkt dat ‘ie alleen maar via 2 fases is aan te sluiten. Ik denk bijna zeker te weten dat de enige mogelijkheid is 2 nieuwe automaten van 16A (gekoppeld) te kopen en de perilex contactdoos daarop aan te passen. Ik twijfel nog enigszins of dat ik toch gewoon de hager kan gebruiken (4 polen; 2 fasen, 2 nul) maar ik denk dat de aardlek dan niet meer werkt..

  1. Omdat je met de Hager aardlekautomaat alle fasen in één keer kan uitschakelen zou dat een goede oplossing kunnen zijn. Maar dan moet de Hager wel de nulstromen kunnen hebben. Anders is het beste om inderdaad een gekoppelde 2 x 230V installatieautomaat toe te passen.

 33. Hallo,
  Onder het kopje “praktijkvoorbeeld” staat

  “Het rechter schema is getekend voor gebruik van één dikke fase en nul. Wij gebruiken 2 dunnere fasen en nul. De brug tussen de punten [1] en [2] gaat er uit”

  Volgens mij kun je de brug beter zitten laten. Je weet namelijk niet hoe de bedrading inwendig is! De brug kan zijn voor de fase van b.v. de oven verlichting. Indien de volledige stroom van de elementen door contact 2 gaat kan de ader van het aansluitsnoer overbelast worden. Met de brug ertussen is dit onmogelijk.

  Verder mijn complimenten voor de duidelijke uitleg.

 34. Geweldige website met veel informatie, compliment! Maar ik heb ook een prangende vraag: moet een kooktoestel met een aansluitwaarde van 7.2kW, bedoeld om op 2 fase en nul paren aangesloten te worden, persé op eenzelfde gesplitste fase aangesloten worden ( L1+N en L1+N)? Of mag deze ook op 2 verschillende fasen aangesloten worden indien in de meterkast een 3 fase aansluiting aanwezig is (L1+N en L2+N)?

  1. De verplichting om één fase te gebruiken is er niet. Maar je moet wel alle fasen en de nul in één keer kunnen afschakelen, zowel bij een meerfasen aansluiting en een (gesplitste) éénfase aansluiting. En ook letten op het voorkomen van te grote nulstromen als je 2 fasen gaat gebruiken.

 35. Hele duidelijke informatie! Dank je wel.

  Ik sta op het punt mijn keuken te renoveren. We koken nu kermaisch op twee groepen aangesloten via perilex. Nu heb ik van de week al de nieuwe kookplaat (AEG874400FB) gekregen en even in de doos gespiekt, nu zit er al een kabel aan het toestel gemonteerd maar het lijkt erop dat de nul al in het snoer samen gepakt is, want er is enkel (zwart, bruin, blauw en geel-groen)

  Hier boven zie ik echter dat de nul pas in het toestel samengepakt mag worden, als de leverancier er echter al een snoer bij leverd waarin de nul smaen zit, mag dat dan? En hoe doe ik dat netjes in de pirelex stekker dan?

  1. Hoi Vincent,

   Ik heb hetzelfde probleem. Heb dezelfde inductie kookplaat gekocht en wil deze aansluiten op perplex met een gesplitste fase. Maar het snoer bied maar ruimte voor 1 Nul draad.

   Ben benieuwd hoe je het opgelost hebt.

   Groeten Ton

   1. Doe eens een foto van die kabel dan. Heb net een AEG inductie plaat aangesloten bruin, zwart, blauw ,blauw(eigenlijk grijs), en aarde.

 36. Goede informatie blijkt nog steeds zeldzaam, deze site is een goed voorbeeld! Ik heb dezelfde situatie die Marco schetst met het idee dat als ik de kookgroep op twee verschillende fasen aansluit ik een betere verdeling over mijn hoofdzekeringen krijg (3x25A). Wat bedoel je dan precies met het risico op te grote nulstromen?

  De installatie instructie van mijn nieuwe Atag inductieplaat (3x zone + 1 gas wokbrander) toont behalve de aansluiting L1/N1 + L2/N2 (hier staat bij: alleen NL en ik interpreteer dat als dat deze manier alleen in NL mag) ook een driefasen optie. Volgen Atag zit op de ‘derde’ fase alleen de ontsteking van de gasbrander. Waarom zou ik dan niet een overzichtelijke 3fasen automaat plaatsen ipv een kookgroep die ik verdeel over 2 fasen? Het effect qua belasting is dan toch hetzelfde als bij een kookgroep op 2 verschillende fasen?

 37. Goede informatie blijkt nog steeds zeldzaam, deze site is een goed voorbeeld! Ik heb dezelfde situatie die Marco schetst met het idee dat als ik de kookgroep op twee verschillende fasen aansluit ik een betere verdeling over mijn hoofdzekeringen krijg (3x25A). Wat bedoel je dan precies met het risico op te grote nulstromen?

  De installatie instructie van mijn nieuwe Atag inductieplaat (3x zone + 1 gas wokbrander) toont behalve de aansluiting L1/N1 + L2/N2 (hier staat bij: alleen NL en ik interpreteer dat als dat deze manier alleen in NL mag) ook een driefasen optie. Volgen Atag zit op de ‘derde’ fase alleen de ontsteking van de gasbrander. Waarom zou ik dan niet een overzichtelijke 3fasen automaat plaatsen ipv een kookgroep die ik verdeel over 2 fasen? Het effect qua belasting is dan toch hetzelfde als bij een kookgroep op 2 verschillende fasen?

  1. De opmerking van te grote nulstromen geldt als die gecombineerde nul een kerndoorsnede 2,5 mm2 heeft. Op 2 verschillende fasen zal de gecombineerde nul in de verdeler zitten waar een grotere interne kerndoorsnede wordt gebruikt.

 38. Hallo,

  Mijn kookplaat schuift een meter op in de keuken nu zit de aansluiting niet meer op de juiste plaats.
  Mag de aansluiting verlengt worden met lasdoppen in de muurdoos en een stuk 5 aderige kabel en dan een opbouw Perilex wandcontactdoos?

  1. Ja hoor, er zijn kniedeksels met een haakse wartel of buisinvoer er op. Daarmee ga je over van inbouw naar opbouw. Dan kan je de bestaande inbouwdoos als lasdoos gebruiken.
   Deze inbouwdoos/lasdoos dient dan wel bereikbaar te blijven. Als deze inbouwdoos nu achter een keukenkastje valt maak je een gat in de achterplaat van de keukenkast of te tekent dat gat in ieder geval af en zet daarbij een tekst. Als de inbouwdoos achter een koelkast of vaatwasser komt te zitten kan je er altijd bij.

 39. Zeer informatief en helder beschreven allemaal. Maar toch zit ik nog met een vraag. In het appartement van mijn zoon willen we een kookplaat aansluiten die we gekocht hebben bij Ikea. Er zit een snoer bij met 5 aders. Aan één zijde connectoren om aan te sluiten op de kookplaat. Aan de andere kant zijn de blauwe en grijze draad samengevoegd in één huls en ook de bruine en de zwarte draad in één huls en de geel/groene als derde.
  In de meterkast zit een 25A groep waarvandaan drie draden naar een perilex 25A wandcontactdoos in de keuken lopen. Daarin komen de drie draden aan, Het zijn relatief dikke draden waarvan één blauw, één bruin en een geel/groene.
  Onze aanname is dat op zowel de blauwe als de bruine één van de drie fasen binnenkomen waarover de 380V staat. En dat we die “gewoon” direct kunnen aansluiten op de gecombineerde draden van het door Ikea meegeleverde aansluitsnoer. Dus de bruine draad in de wcd op de bruin/zwarte combi en de blauwe draad op de blauw/grijze combi
  Kloppen deze aannames?
  Alvast dank voor de reacties.

 40. Ik heb een ikea inductie plaat en een 1 fase aansluiting (2 stopcontacten. De ikea kookplaat heeft zwart bruin aan llkaar. 2 blauw aan elkaar en een aarde. De stekker geeft aan L1, L2, L3, N en aarde. Zou je kunnen aangeven wat op wat moet? Alvast bedankt

  1. 2 stopcontacten ? Klinkt een beetje warrig.
   maak eens wat foto’s, dit is erg onduideljik allemaal.
   wat zegt het ikea boekje , zit erbij toch ? sticker op toestel ?

  2. Excuus voor de rommelig beschrijving. (was laat).
   Ik zal het opnieuw doen. En het is inmiddels opgelost (dus voor de andere eventueel).
   Ik heb een ikea inductie plaat en een 2 fase aansluiting (2 zekeringen). De ikea kookplaat heeft zwart bruin aan elkaar. 2 blauw aan elkaar en een aarde. De stekker geeft aan L1, L2, L3, N en aarde. Het Ikea boekje geeft aan L1,L2,N1,N2.
   OPGELOST.
   Alles draden van elkaar los gemaakt.
   Blauw op N, Blauw met mantel op L1, bruin op L2 en zwart op L3, aarde op aarde.

 41. Beste,

  In mijn woning komt een 3 fasen aansluiting.
  De nieuwe meterkast is voorzien van een kookgroep welke via de aardlek op 1 fase van 25A is aangesloten.

  De beoogde kookplaat heet een verbruik van 7200W, dus dit gaat hem op 1 fase dan ook zeker niet worden.

  Mijn idee is om de kookgroep te splitsen over 2 aardlekken, linkergroep over de aardlek op fase 1 en de rechtergroep over een andere aardlek naar fase 2.

  kan dit/mag dit?!

  Ik denk dat het qua ruimte voor mij niet mogelijk is om 2P aardlek + kookgroep en 2 losse groepen te vervangen voor een 4P aardlek + krachtgroep waarvan ik 1 fase niet aansluit. Dus ik zou het graag op bovenstaande manier doen als dit verder geen problemen geeft / “verboden” is.

  Ik hoor het graag!

  1. Goedendag,

   Een kookgroep wordt gezien als één groep, zowel bij éénfase als bij driefasen. Een aardlekbeveiliging moet de gehele groep schakelen. Splitsen mag niet.

   Groet, Leo Smit

     1. Jij bedoelt dat ik vanaf de hoofdschakelaar rechtstreeks de kookgroep zou mogen aansluiten?

      Veiligheidstechnisch gezien is het toch beter om er een aardlekschakelaar tussen te plaatsen of zie ik iets over het hoofd?

      1. Je ziet niets over het hoofd. Een aardlek is hier toch niet verplicht. Alleen wandcontactdozen voor algemeen gebruik en verlichting moet bij woningen achter een aardlek. Daarbij komt dat inductiekookplaten vaak een wat hogere lekstroom hebben en per ongeluk de aardlekbeveiliging kunnen laten aanspreken.

 42. Hoi,
  Ik sta op het punt een Bosch inductiekookplaat PXV875DC1E te kopen. Ik heb een drie fasen perilex stopcontact. In de installatiehandleiding (download) staan onderstaande schema’s. Ik begrijp het niet. Denk dat er niet één op mijn situatie van toepassing is. De meest linkse plaatjes (220-240V/380-415V 3N~) lijken er het meest op maar ik was niet van plan GY en BN (twee fase draden) met elkaar te verbinden. Of ik moet dat ook in de meterkast doen maar dan wordt de nul (BU) dubbel belast. Dan kan ik beter ombouwen naar 2L/2N~. Of mis ik iets aangezien ik wel lees dat deze plaat ook op 3 fasen kan?
  Groet, Rogier

   1. Het is het gemakkelijkst als je een afbeelding op een andere website, sociale media (openbaar) zet en dan een hyperlink plaatst. Of anders even naar mij mailen dan plaats ik de afbeelding in jouw reactie.

 43. Ik wil even checken of ik iets goed heb gedaan, 1 fase groepenkast met een kookgroep en een perilex wcd in de keuken.
  Dit zijn de schemas van de kookplaat:

  [img]https://www.uploadarchief.net/files/download/aansluitschema%20small.jpg[/img]

  Ik heb zo aangesloten:

  [img]https://www.uploadarchief.net/files/download/aansluiting%20small.jpg[/img]

  Als ik het volgens het 230volt schema aansluit kan ik maar 1 nul en 1 fase kwijt, of moet ik die gewoon 2 onder 1 klem doen?
  Ik heb het nu eigenlijk aangesloten volgens het middelste schema terwijl dat voor 400 volt is.
  Alles werkt prima maar kan dit kwaad?

 44. Goedemiddag,

  Perilex aansluiting | kookplaat 2 x 230V.

  Ik kom steeds vaker tegen dat een perilex installatie, 2 x 230 V, aangesloten is op een 3 fase aardlekschakelaar + krachtgroep.
  Er wordt dan 2 x 1 fase gebruikt een 1 x nul – 3de fase niet gebruikt.
  Perilex wandcontactdoos: bruin op L1 – bruin op L2 – 1 x blauw op N.
  Kookplaat open, zie je een brug tussen N1 en N2.

  Deze situatie besproken met een grote installateur, hij zegt, dit is de nieuwe manier van aansluiten

  Dit lijkt mij niet goed.

  Graag hoot ik van u.
  BS groep
  Bert

   1. Correctie: bovenstaande reactie is onjuist: als het een 3 fase installatie is -is de nulstroom nooit 32 A, De nulstromen van de verschillende fasen heffen elkaar door het faseverschil van 120 gr, deels op.

 45. Via een werkspot eindelijk een elektricien gevonden om onze inductiekookplaat aan te sluiten (andere bedrijven reageren gewoon niet).
  Op de kookplaat staat een aansluitschema ‘400V 2N’ en een aansluitschema ‘230V 1N’. Hij heeft het 2N schema aangehouden en zei dat de ‘400V’ genegeerd moest worden. Volgens mij het ik bij een kookgroep van 2×16 Amp nog steeds 230Volt en 1 fase. Heb de indruk dat 230V nu aangesloten is volgens het schema van 400V.

 46. Die indruk klopt 🙂 Bedenk dat in de notatie 400V 2N , de 400V slaat op de LIJN spanning TUSSEN 2 fasen en in de notatie 230V 1N het gaat over de FASE spanning.
  Heb je een 3 Fase energiebedrijf aansluiting, dan kan de kookplaat daarop als de FASE spanning 400 volt is. De lijnspanning is Wortel 3 kleiner: 230 V.
  de linker 2 pitten draaien dan op L1 (van de 3), de rechter 2 pitten op L2 (L3 wordt in dit geval niet gebruikt). Helemaal gescheiden en dat moet ook wel, want het spanningsverschil TUSSEN de fasen is zoals gezegd 400V. Maar van dat verschil wordt geen gebruik gemaakt in de kookplaat. tov NUL zijn L1 en L2 230V.
  Omdat de sinussen van de fasen 120 graden verschoven zijn, zullen de stromen door de NUL elkaar deels opheffen: de NUL hoeft dus niet dubbel zo dik te zijn.
  Jij hebt waarschijnlijk een 1Fase aansluiting van het energie bedrijf. Dan geldt in principe het systeem 230V 1N MAAR: dat mag in ons land niet, want dan moet er 32A door 1 draad. Daarom gebruiken we een foefje: we doen alsof we toch MEERDERE fases hebben en splitsen in de meterkast de enkele fase in tweeen en gaan dan verder alsof we een 3 Fase aansluiting hadden. Omdat er nu echter geen sprake is van een 120 graden verschuiving tussen de Fases, moet de NUL wel dubbeldik zijn.

 47. Ik wil een AEG inductieplaat aansluiten op een Perilex wandcontactdoos.
  Mijn kennis van elektra schiet echter redelijk wat tekort.
  De situatie is als volgt.
  Fornuisgroep in de meterkast heeft twee schakelaars.
  De Perilex wandcontactdoos heeft de aarde uiteraard in het midden.
  Verder staat er met een stift 2x een “N” en 2x een “L” op geschreven.
  Het gaat om een nieuwbouwwoning, dus ik ga er vanuit dat de installateur dit goed heeft aangesloten en/of heeft gemeten.
  De kookplaat heeft slechts 4 draden: een geel/groene, een blauwe, een bruine en een zwarte.
  Op de achterzijde van de kookplaat staan 2 aansluitschema’s:
  400V 2N en 230V 1N.
  Hoe sluit ik deze kookplaat het beste aan?
  ik wil wel foto’s plaatsen maar weet niet hoe dat hier moet.

 48. is die blauwe dan dikker dan de bruine en zwarte ? Vraag met dat af omdat daar toch 32 A max doorheen moet.

  bruin en zwart zijn de L’s, de blauwe de N’s.

  persoonlijk zou ik in de stekker de 2N’nen doorvierbinde met de blauwe om de stroom over de 2 stekkerpoten te verdelen (ruimte gebrek niet denkbeeldig)

  Als je een 5 ader kabel had gehad, zouden de N’nen uiteindelijk in de kookplaat ook aan elkaar gezet zijn (een blauwe en een grijze in de kabel, die in de meterkast uiteindelijk ook weer gecombineerd worden …)

  1. de bruinen in de WCD moeten op de bruine en zwarte uitkomen in de stekker. de blauwen in de WCD moeten op blauw en grijs uitkomen in de stekker.
   dan in de kookplaat de boel veranderen, want dat klopt niet.

   blauw en grijs op 4 en 5
   zwart op 3
   bruin op 1 en 2

   1. Bedankt voor uw reactie. En is het dan mogelijk om de blauwe en grijze apart aan te sluiten? Ik maak gebruik van een 2 keer 230V aansluiting?

    1. in het kooktoestel zitten ze met een brug en elkaar en dat zou ik maar zo laten. Je weet immers niet welke nul bj welke fase hoort in het kooktoestel. de fabrikant geeft dat ook niet aan.
     In de meterkast komen de nullen tenslotte ook bij elkaar.

    2. en idd je gebuikt een 2 * 230V schema (wat op de sticker dan voor de verwarring 400V heet ) , maar we kunnen zo niet zien of die kookgroep uit 1 Fase of uit 2 Fases bestaat.. . Je hebt een 3 Fase huisaansluiting dus het kan best dat de kookgroep uit 2 verschillende fases wordt gevoed. Waarom ze dan niet gelijk 3 fases genomen hebben zal wel een raadsel blijven.

 49. Vraagje:
  Als ik in de groepenkast 3 automaten voor Perilex koppel, moet ik de N dan apart over een automaat zetten of (zoals ik ook gezien heb) deze onderling tussen de 3 automaten koppelen met twee brugjes?
  Bij voorbaat dank, Paul.

  1. Hoi Paul,
   A;s je 3 automaten wilt koppelen zal je waarschijnlijk een driefasenvoeding hebben. In dat geval mag je geen 3 afzonderlijke automaten koppelen maar moet je een driefasenautomaat toepassen. Dan schakelt die automaat bij een storing altijd alle fasen en de nul uit.
   Groet, Leo

   1. Hoi Leo,
    Dank alvast voor de snelle reactie. De driefasevoeding waar je over spreekt bedoel je in het aan te sluiten apparaat?
    Ik heb inmiddels een handleiding waar verschillende schakelingen in staan met een niet geheel duidelijke engelse vertaling. Daarin staan varianten van schakelingen in de machine. Eén voor 380 V (3NPE), één voor 230 V (3PE) en twee opties voor 230 V (UL) – de laatste lijkt niet van toepassing in de omschrijving.
    De 380V/3NPE schakeling gebruikt 3 fasen + N (= 3 fasenautomaat) en 230V/3PE gebruikt 3 automaten L1,2,3 waarbij L3 voor de blauwe draad (N?) wordt gebruikt. De aansluiting in het apparaat moet corresponderen met deze schakelingen dan. Kan dat kloppen (met name de laatste optie)?
    Vriendelijke groet, Paul.

    1. Ik bedoelde de voeding zoals die via de netbeheerder wordt geleverd:
     – driefasen: L1, L2, L3, N en PE
     – 1 x 230 V, die je vanwege het grote vermogen dan moet splitsen vaar 2 fasen en 2 nullen.
     Zie het artikel. ALS dat duidelijk hebben kunnen we naar de rest kijken.

 50. Beste Leo,
  In ons nieuwbouwhuis is een aansluiting voorbereid (zie foto Groepenkast) voor een keramische kookplaat dmv een perilex wcd, deze wcd bevat links fase en nul, en rechts de andere fase en nul. Ik heb bij mijn nieuwe keuken een Whirlpool kookplaat geleverd gekregen (zie foto Typeplaat en foto Aansluitblok). Ik heb een perilex aansluitsnoer gekocht (zie foto Kabel). Op de kookplaat was geen aansluitschema te vinden, na contact met Whirlpool ontving ik informatie (zie foto akt en akt 1). Ik mis nu, volgens mij de informatie om de kabel correct aan te sluiten, inclusief welke brugjes er moeten zijn of juist niet. Zou je me kunnen helpen hierbij?
  Alvast bedankt.
  Alex
  Oeps, ik kan de foto’s niet plaatsen, hoe doe ik dat?

  1. Dag Alex,
   Dat Perilexsysteem blijft apart…
   Als gastgebruiker kan je geen helaas foto’s toevoegen. Je hebt een Gmail-adres, dus heb je ook Google Foto’s. Maak daar een openbaar album aan en zendt dan hyperlink. Geef de foto’s duidelijke namen zodat iedereen snapt welke foto er wordt bedoeld.
   Groet, Leo

  2. Oei, dit is een zware kookplaat van 6.2 KW, die kun je niet op een standaard kookgroep van 2 * 16A aansluiten.

   Je zult moeten overschakelen naar 3 fasen huisinstallatie met een 3 Fase kookgroep.
   Dat gaat geld kosten ! goedkoper is een kookplaat met een max aansluitwaarde van 3.7 KW ….

  3. Beste JeBe, JB,
   De foto van de perilex was niet duidelijk genoeg, dus ik heb een tekening gemaakt. De foto daarvan is toegevoegd in de folder met foto’s, te zien via onderstaande link.

   1. De kleuren in de muur matchen niet met de kabel, dus even opletten wat je doet – het papiertje is volgens mij ook nog het aanzicht op de pennen van de stekker. dus spiegelbeeld van het stopcontact.

    de kleuren uit de muur zet je zo in de kookplaat:

    1 en 2 Bruin (1e fase) [grijs]
    3 zwart (2e fase) [zwart ]
    4 blauw en grijs samen (de 2 nullen) [blauw en bruin]

    tussen de blokhaken de kleuren uit de stekker , meet het na !

 51. Beste Leo,

  Heb bij de Ikea een inductiekookplaat gekocht, die ik op éénfase ga aansluiten.
  Nu zie ik brugstukjes zitten tussen L1 en L2, en tussen de nul(len), moeten de er ook af?
  Het Ikea schema lijkt wel te zeggen dat ze moeten blijven zitten..
  Benieuwd naar je reactie.

  Groet,

  Arthur

     1. Dag Arthur,

      Wegens werkzaamheden e.d. duurde het even.
      De door mij ingekorte handleiding staat hier: https://elektrohonk.files.wordpress.com/2017/09/ikea__40303934__aa-1597722-3.pdf
      Vanaf pagina 59 wordt het interessant.

      Bovenaan pagina 60 staan wat schema’s.
      Als je de kookplaat op één fase en één nul gaat aansluiten heb je het tweede schema “230-400V~” nodig. Maar ik denk niet dat dit hem wordt in verband met het elektrisch vermogen.

      Daarom ga is er vanuit dat je een 230V Perilex-aansluiting hebt met 2 fasen, 2 nullen en een aarde. Dan komt inderdaad het rechter schema in beeld. Je verwijdert de beide bruggen en sluit het aan volgens de tekst in het artikel onder de kop “Éénfase aansluiting van een Perilex wandcontactdoos”. Welk van de 2 schema’s je gebruikt hangt al of de voeding naar de Perilex wcd met draad in buis of met een kabel is uitgevoerd.

      Groet, Leo

  1. Nou Arthur, er staat toch duidelijk in de rechtse schets “alleen voor NL”, en dan beide bruggen eruit. Lijkt me toch erg duidelijk ?

 52. Beste Leo,

  ik heb voor het koken een tweevoudige gekoppelde installatieautomaat en dus een perilex-stopcontact met 2x fase, 2x nul en 1x aarde.
  De inductiekookplaat heeft een sticker identiek aan jouw eerste plaatje onder het kopje “Praktijkvoorbeeld”. Er zit echter een snoer aan met 4 draden: bruin, zwart, blauw en groengeel.
  Moet ik nu in de Perilex-stekker die ik er aan maak een brug plaatsen van de actieve nul naar de inactieve nul?
  Op dit moment heb ik het zonder die brug aangesloten en het werkt (ik heb 1 pannetje water aan de kook gebracht). Ik zou zeggen dat het voor de capaciteit van het koken beter is als er een brug tussen de 2 nullen zit maar ik ben een leek op het gebied van electriciteit dus ik laat het oordeel graag aan jou over.

  1. Beste Leo,

   ik heb toch ook nog via Google andere websites gevonden over dit onderwerp en begrijp nu pas dat een kookgroep (2x 230) een erg Nederlandse oplossing is. Dus kan het goed zijn dat AEG hier geen standaard antwoord op heeft.
   Mogelijk is het dus beter om het snoer er af te halen en een nieuw 5-aderig snoer aan te sluiten met 2x blauw op de N-positie?
   Een brug maken tussen de 2 nul-leidingen in de Perilex-stekker, zoals ik in mijn vraagstelling beschreef, is ook om praktische redenen onmogelijk: geen ruimte.

 53. Beste mensen,
  Mijn oude elektrofornuis (oven plus kookplaat) is aangesloten op een perilex stopcontact met 3 fasen 230 Volt 16 Ampere.
  Ik wil een nieuwe set aanschaffen van een losse inductiekookplaat van 7400 Watt en een oven met magnetron van 3600 Watt.
  Er is geen extra 230 Volt 1-fase stopcontact in de buurt.
  Mag ik de snoeren van de kookplaat en de oven samen aan de perilex stekker vastmaken?

   1. Dat dacht ik al.
    Theoretisch zou je zeggen dat er dan geen verschil is met de oude situatie, immers er verandert niets in de aansluiting op het net.
    Ik moet zeggen dat ik het vreemd vind dat deze vraag op deze pagina nog niet eerder gesteld is. Want er zijn veel consumenten die met dit probleem van vervanging van apparatuur te maken hebben.
    Maar sterker nog: bij mijn zwager heeft een van de allergrootste witgoedboeren van Nederland de aansluiting wel zo gemaakt. En dat is niet de enige die ik gezien heb.
    Wel bedankt voor het antwoord.

 54. je gaat sowieso over max belastbaarheid van een of meerdere fases heen, dus zal de zekering er regelmatig uit klappen, en omdat het een kookgroep is vliegt dan ook de hele groep er uit.
  daarnaast is het sowieso knoeiwerk , en knoeien mag niet omdat … het gevaarlijk is.
  voor de losse magno gewoon een extra groep regelen zoals dat hoort.
  dat ouwe fornuis was 1 toestel met intern een keurige verdeling van de elementen over de 3 fases en goedgekeurd voor aansluiting op een 3 fase groep.

 55. Het oude fornuis vormde één functionele eenheid. De kerndoorsnede van de (inwendige) bedrading was afgestemd op het vermogen van 7400 W dat was verdeeld via de driefasengroep van 3 x 16 A.
  Nu wil je op de driefasen Perllex aansluiting 2 apparaten aansluiten: een kookplaat van 7400 W en een magnetron van 3600 W.
  Je zou de driefasen kunnen opsplitsen in een Perlilex-aansluiting van 2 x 230 V voor de kookplaat en een groep 1 x 230 V voor de magnetron. Er zijn dan wel degelijk mogelijkheden.
  De nieuwe Perilex-aansluiting van 2 x 230 V moet apart en gelijktijdig kunnen worden afgeschakeld met een gekoppelde automaat of smeltpatroon. De resterende 1 x 230 V wordt dan een normale eindgroep die met een aparte groepsschakelaar moet worden geschakeld.
  Dit kan je allemaal in je groepenkast regelen en dan achter het fornuis de oorspronkelijke Perilex-aansluiting uitsplitsen via een lasdoos en een Perilex-wcd en een standaard wcd. Maar dan heb je in de buis/kabel die van de groepenkast naar de koopopstelling loopt ineens 2 eindgroepen: een Perilex en een standaard wcd. En dat mag ook weer niet….

  Dan is er nog de mogelijkheid om de driefasen aansluiting van de groepenkast naar de kookopstelling intact te laten en in een keukenkastje een speciaal in de handel verkrijgbaar groepenkastje te plaatsen. Dat groepenkastje wordt met een Perilex-stekker op de nu bestaande Perilex-wcd aangesloten en dan heeft dat groepenkastje een driefasen voeding. En kan je in dat groepenkastje 2 groepen maken: een 2 x 230 V kookgroep en een 1 x 230 V wcd. Je zit wel met selectiviteit want dan zijn de groepen in de (hoofd)groepenkast en de groepen in dat keukenkastje beiden beveiligd met 16 A. Dat is echter niet gevaarlijk. Wat dan wel nog een zorg kan zijn is de belasting van de nul die in de leiding zit die vanaf de groepenkast naar de keuken loopt. Die is dan 2,5 mm2 en dat is dan wel wat krap als zowel het fornuis als de magnetron erg lang zijn ingeschakeld. Een magnetron wordt meestal niet langer dan een kwartier ingeschakeld.

  Samengevat: zoals in de vorige reacties is gemeld is het echt beter om alles in de hoofdgroepenkast te regelen. De bestaande Perilex-aansluiting netjes intact laten en een nieuwe groep erbij trekken voor de magnetron. Zo heb ik het zelf ook. Als dat echt niet anders kan omdat je in alle redelijkheid geen kabel naar de keuken kan trekken, bijvoorbeeld omdat er geen kruipruimte onder de woning is, dan is de oplossing met het keukengroepenkastje de één na beste mogelijkheid.

  1. Hartelijk bedankt, JB en Leo, heel duidelijk.
   Verder zit ik met het volgende.
   Als voor het kerstdiner de hele kookgroep aanstaat, heb ik op alle drie de fasen van 25 A nog maar 9 A over.
   Theoretisch kan ik dan geen aparte groep meer hebben voor een wasmachine (15 A) of andere apparaten waar een aparte groep voor vereist is. Ik zou dan dus genoodzaakt zijn om een 3 x 35 A aansluiting aan te vragen, waar per jaar nog eens €560,- extra netwerkkosten voor verschuldigd zijn.
   Of mag ik toch nog drie aparte groepen plaatsen en dan plechtig beloven dat ik niet alles tegelijk aanzet?

 56. Bij een elektrische installatie houd je rekening met een gelijktijdigheidsfactor. Bijvoorbeeld 60%. Als je inderdaad alle apparaten en kooktoestellen gelijktijdig (lange tijd) aanzet dan heb je een probleem. Maar wanneer doe je dat?
  Als je groepkast er geschikt voor is kan ge uitbreiden. Bij installaties vanaf 2007-2009 heb je een hoofdschakelaar. Kijk ook of deze dan nog geschikt is. Ook een oudere installatie met een driefasenaansluiting zal een hoofdschakelaar hebben.
  Verder gezond verstand gebruiken.

 57. Ik heb een probleem als Pieter, zie gezegd:9 januari 2017 om 14:38.
  Mijn aansluiting heb ik nu hetzelfde als de foto met stekker en kooktoestel.

  Echter mijn wandcontactdoos zit op zijn kop. De kleuren zijn daar links allebij zwart en rechts bruin boven en blauw onder.

  Gaat dit wel goed zo?

  PS; De oude combi kook/oven werkte prima, maar is kapot gegaan. Deze is al verwijderd, dus ik kan daar niet meer kijken naar de aansluiting.

 58. Maakt het voor de aansluiting van een kookplaat met 3 fasen iets uit of de fase 1, 2 en 3 van de installatie automaat overeenkomen met de fase 1, 2 en 3 van de kookplaat of maakt dit niet uit. Mag ik bijvoorbeeld fase 1 van de installatieautomaat aansluiten op fase 2 van de kookplaat?

  1. i.t.t. motoren zal je kookplaat niet achteruit gaan draaien. De netheid gebied natuurlijk alles 1-op-1 kloppend te houden, maar functioneel maakt het geen enkel verschil.

 59. Heb ik ergens iets gemist in het doorlezen van alle berichten?
  Bij een 3-fasen aansluiting (op “Krachtstroom”) worden 5 adres van 2,5 qmm gebruikt.
  L1, L2, L3 Nul en aarde. Nu gaat het even over de stroom door de nul. Naar mijn mening kan de stroom door de nul nooit meer bedragen dan de maximale stroom door 1 fase. Stel ik sluit 3 kachels aan van 3200W: 1 op iedere fase, In totaal dus 9600W.
  Hoeveel stroom loopt er door de nul? Geen. !!!(tenzij de kachels geen zuivere ohmse weerstand hebben).
  Na enige tijd gaat er 1 kachel kapot. Hoeveel stroom gaat er nu door de nul????
  En nog wat later gaat kachel 2 kapot. Hoeveel stroom loopt er nu door de nul: ik zou zeggen 14 A. Er staat immers 1 kachel te stoken op 1 fase. Blijft over de stroom door de nul wanneer er 2 kachels branden. Wie kan mij dat exact uitrekenen?
  Ik ben benieuwd.
  groet,
  jAn

  1. Beste Jan,

   Bij een driefasensysteem met gelijke belasting is er geen nulstroom. De stromen heffen elkaar dan precies op. Dat zie je als je een vectordiagram tekent. En daarom heeft een driefasenmotor geen nul-aansluiting.

   Als er één fase uitvalt loopt en je twee fasen overhoudt is er wel een nulstroom. Die is dan 13,91 >> 14 A. Ook dat zie je als je een vectordiagram tekent.
   Als er nog een kachel defect raakt houd je één fase en een nul over en loopt er ook ongeveer 14 A.

   Groet, Leo

   1. Hartelijk voor je snelle reactie. Ik kan me daar wel in vinden. Het vectordiagram geeft dat idd weer. Ik heb mijn Falcon-fornuis aangesloten op 2 fasen en 1 nul. de 3e fase in de perilex is niet aangesloten. De blauwe Nul wordt dus niet zwaarder belast dan het maximale van 1 fase.
    Het is niet verkeerd (lees onveilig) aangesloten.
    bedankt en groet,
    jAn

 60. Beste Leo,

  Ik wil graag overstappen van gas naar elektrisch koken. Wil graag een fornuis met oven. Ik heb geïnformeerd naar de mogelijkheid van 3 fase (krachtstroom). Dit kost veel werk en ook veel geld. Ik dacht van kookgroep 2x220V, maar een fornuis+oven is minimaal 8.3KW of hoger en er staat alleen maar aansluitwaarde 3 fase. Er is niemand die mij kan vertellen, dat ik een fornuis+oven van 8.3 of 9KW kan aansluiten met een kookgroep van 2x220V middels perilex, want ik weet zeker, dat ik die maximale vermogen van bijvoorbeeld 8.3 KW nooit haal. Dus ik zou hooguit een keer een kookplaat en oven tegelijk gebruiken of alleen 2 kookplaten (+/-4300W) zonder oven, dan zit ik ruim onder de maximale vermogen.

  Mijn vraag is: kan ik een fornuis+oven van 8.3 KW gebruiken met 2x220V kookgroep aansluiting?

  De elektricien zegt, ik kan de kookgroep voor je installeren dat het goed en veilig werkt, maar voor de rest moet je bij de leverancier of fabrikant zijn. En die zeggen, als het in de specificatie van het apparaat staat 3 fase, dan moet je het met 3 fase aansluiten.

  Ik zit met mijn handen in mijn haar, ben dus totaal de weg kwijt.

  Met vriendelijke groet,
  Nadeem

  1. Beste Nadeem,

   Op een 230V groep met 16A beveiliging kan je maximaal 3680W aan constant vermogen aansluiten. En dit maal 2 in ideale omstandigheden bij Perilex 2x230V. Dus kom je vermogen te kort. En is het beter om toch een driefasen-aansluiting te kiezen.

   Groet, Leo

  2. hi Nadeem,
   Er bestaan fornuizen (inductief koken met een oven), die je kan aansluiten op een kookgroep van 2x230V. Het totale vermogen wordt dan begrensd tot 7.2 kW, ondanks dat alle verbruikers tezamen meer kunnen zijn dan 7,2.
   FF goed googelen naar een fornuis.

 61. Ik heb alle reacties proberen te lezen maar nog geen duidelijk (zeker) antwoord op mijn vraag aangetroffen. Voor de duidelijkheid heb ik foto’s toegevoegd. (zie links)

  Situatie:
  -Voorziening 3 fase aansluiting/ verdeler. (3x25A)
  -Aansluitvermogen kookplaat 7,4 Kw

  Mijn interpretatie:
  -De aangeschafte Ikea kookplaat is niet geschikt voor 3 fasen. Volgens het middelste plaatje op het schema 400V-2N gebruik ik een 3 fase groep/automaat waarvan ik slechts 2 fasen en de nul aansluit. Dus inwendig in kookplaat tussen L1 en L2 400V.

  Volgens de “keukenboer” sluiten zij deze plaat aan op een standaard 2×1 fase keukengroep. De onderzijde dus weer gekoppeld op de zelfde fase. Dus inwendig in kookplaat tussen L1 en L2 is 0V ! Als men voor deze aansluitwijze kiest (1 fase uitsluitend gebruiken voor de kookgroep en de rest van de woning verdelen over de overige 2) loopt er door de betreffende hoofdzekering, bij max belasting ruim 32A. Met een hoofdzekering van 25A vind ik dit geen bedrijfszekere oplossing.

  PS Nu kan ik niet de inwendige aansluiting bekijken dus weet niet hoe de elementen geschakeld zijn en of er op bv een bepaalde stand gebruik wordt gemaakt van het spanningsverschil van 400 V.

  Ter onderbouwing heb ik foto’s via onderstaande link toegevoegd;
  https://drive.google.com/open?id=1brO2UloOZrFyIMPkhla1y9i_tEHiRW3U
  https://drive.google.com/open?id=1P_gtMwUzfWiVq0U1pSRYvaITZ0CJEl2i

  Wat is u mening cq advies?

  gr Eric

  1. Je interpretatie is niet goed. De plaat is wel geschikt voor aansluiting op 2 afzonderlijke fasen. Ik zou echter een specialist bijschakelen als je dit niet duidelijk is.
   als je denkt dat er gebruik gemaakt wordt van de lijnspanning van 400V mis je denk ik toch elementair begrip – die lijnspanning is bij aansluiting op 1 fase 0V, dus dan zouden bepaalde onderdelen in de plaat opeens niet werken?

   1. Dag JeBe,

    Ik heb jouw opmerking over de spelling verwijderd. We maken allemaal wel eens een spelfout en dit soort opmerkingen dienen nu nergens voor.

    De lijnspanning is de spanning tussen 2 verschillende fasen L1, L2, L3 onderling en zal dan meestal 400V zijn. De vraagsteller zegt dat men 2 fasen aan de bron wil doorverbinden en dan heb je toch echt een onderlinge spanning van 0V. En de stroom via de voeding zal dan echt ontoelaatbaar hoog worden.
    Als

    1. Hoi Leo, als je dan toch het kromme taalgebruik van Eric aan het corrigeren bent, maak dan van “Wat is u mening cq advies” liever “Wat is uw mening of advies”.

     Het zijn meestal de mensen die niet weten wat cq betekent – die het gebruiken 😉

     https://onzetaal.nl/taaladvies/cq/

     Je hebt gelijk, trollen over taalfouten heeft geen zin, zal het niet meer doen 😉

     1. Haha, maar nu is het wel genoeg. We blijven bij het Perilex-onderwerp. Andere reactie worden verwijderd anders verzanden we en wordt de informatie waar het om gaat ondergesneeuwd.

 62. Beste Leo,

  In mijn nieuwe huis is een perilex aansluitpunt aanwezig van 220v (16A).

  De perilex stekker van mijn kooktoestel is aangesloten volgens het 230v schema. Nu zag ik bij de reacties staan dat de aansluiting van 220v ~ 240v loopt, betekent dit dat ik deze 230v stekker gewoon in het 220v aansluitpunt kan gebruiken zonder problemen?

  Alvast bedankt!
  Groet, Muriel

  1. Nee, niet zondermeer. Er zijn meerdere manieren om een 2 x 230V systeem aan te sluiten en ook in het kooktoestel zelf dienen de aansluitingen te worden gecontroleerd.

  2. de 220V , 230V of 240 V – dat is niet echt je probleem, dat komt omdat we in Europa nu eenmaal niet overal hetzelfde voltage voeren, of dat in de loop der tijd hebben verhoogd (zoals in Nederland van 220V naar 230V en ooit wellicht naar 240V).

   Waar je wel op moet letten , zoals Leo hierboven ook al zegt, is of het goed is aangesloten. het “probleem” is namelijk dat er geen “wet” is die zegt hoe zo’n Perilex stekker (dat ding met die 4 ronde poten en een platte in het midden) aangesloten MOET worden.
   Er is wel een soort van ongeschreven wet hoe dit *meestal* gedaan wordt, maar zeker weten doe je het nooit. Klopt het niet, dan kan een steekvlam en misschien zelf een doorgeslagen hoofdzekering je huis in het donker zetten. Da’s in de winter echt niet leuk, Even (laten) nakijken dus.

 63. Beste mensen,

  Ik wil in mijn meterkast een 3 fasen kookgroep toevoegen. In het kastje zitten 3 aansluitpunten voor de 3 fasen en 1 voor de randaarde, maar geen voor de nul. Waar laat ik de nul?

  De Perilex WCD heeft 5 aansluitpunten voor de 3 fasen, de nul en de randaarde.

  Wie weet raad?

  1. Forum lezers zijn gek op foto’s 🙂 Die kun je hier niet 1-2-3 plaatsen, maar wat wel kan is ze bijv. op dropbox of googledrive zetten en dan een link delen. Hoop dat het lukt, en of we dan iets zinnigs kunnen bijdragen.

 64. Ik heb een Indesit keramisch fornuis besteld en daar zit een snoer aan met 3 fase. Toch staat er dat er een perilex aansluiting aan hoort. Deze die ik nu heb heeft 5 fasen. Ik snap er geen hol van en kan hem nu niet gebruiken :s

  1. de stekker heeft 5 pootjes, geen 5 fasen.
   Als je werkelijk 5 fasen in je huis hebt moet je het NOS journaal nu nog bellen !
   Zoek iemand met kennis van zaken om het aansluiten – gaat goedkomen.

  2. Hoi Rebecca,
   Dat er over dit Perilexsysteem nu al jaren zo wordt gereageerd geeft aan dat het een lastig onderwerp is. Maar jij durft de vraag te stellen en daar heb ik waardering voor.
   Als je de schema’s in het artikel bekijkt die je dat er drie fasen kunnen zijn: L1, L2 en L3. En dan nog een nul (N) en een aardgeleider/beschermingsleiding (PE). Dat zijn bij elkaar 5 aansluitingen en daarom heeft een Perilex-stekker 5 pennen (en geen 5 fasen).
   Om te weten OF en HOE jouw fornuis aangesloten moet worden moet je naar het systeem kijken: drie fasen of 2 x 1 fase. En naar de inwendige aansluitingen van het fornuis.
   Als je er in je eigen woorden “geen hol” van snapt is dat heel normaal. Ook elektromonteurs hebben soms problemen met Perilex. De bezorgers van winkelketens hebben vaak standaard de opdracht om deze apparaten niet aan te sluiten. De apparatuur wordt standaard geleverd zonder snoer/stekker. En dat is niet voor niets. Dit is echt iets voor deskundige techneuten.
   Het beste advies luidt daarom: haal er een deskundige bij! Dit voorkomt onherstelbare schade of ongevallen.
   Leo Smit

   1. Dankjewel Leo!

    Ik zie dat mijn fornuis voorbereid is op een eenfase door de fabriek. Maar er zit een zwart plastic kastje op de achterkant waar ik de 3 draden waarmee hij geleverd is los kan schroeven. Er zijn 6 schroeven aanwezig. Nu heb ik een (3x16A) stecksysteem gekocht, kan ik dan gewoon dat snoer van de fabriek eraf halen en dan de 6 draadjes erop maken en dan zou hij het moeten doen?

 65. Ik heb het nu aangesloten zoals het op internet beschreven 400v 3M schema, blauw, bruin, grijs zwart en groen/geel in het midden, en hij doet het verdorie nog niet… ik heb dat ding nu al een week in huis en kan nog niet koken :s wat gaat er mis?

 66. Mijn dochter is verhuisd naar een huis met een perilex 25A aansluiting in de keuken.
  Haar kookplaat heeft een 16A perilex steker. Kan ik deze probleemloos vervangen door een 25A steker of moet ik nog ergens op letten?
  Alvast dank voor het antwoord.

  1. Dat hangt af van de beveiliging in de groepenkast. Als deze 16A is zou het wel kunnen. Maar beter is dan de wcd in de keuken te vervangen. Dan klopt alles weer.
   Let natuurlijk ook op de aansluitingen: 2 x 230V of 1 x 400V.

   1. Inmiddels heb ik de situatie ter plekke kunnen opnemen, maar tjongejonge wat een antieke bedoening. Het (huur)huis heeft nog een bedrading in de oude kleurstelling en de perilex 25A zat aangesloten met 1xrood en 3xgroen (+1 grijs/aarde) op 1 16A stop….
    En van de 3xgroen had slechts een draad een fase signaal.
    Ik heb dus een 16A wcd gemonteerd met 1×230 aansluiting en de kookplaat ombedraad naar 1×230 (gelukkig kon dat).
    Ook heb ik bij de verhuurder er op aangedrongen om de bedrading te herzien en in ieder geval een aardlek te laten monteren….

 67. geachte lezers ik heb een vraag nu heb ik een perilex aansluiting zitten oude situatie. en de nieuw geleverde oven is geleverd met een gewone stekker op de oven staat ook 3,6 kw kan ik nu de oude kabel van de perilex contactdoos veranderen in een gewone contactdoos en deze alleen te gebruiken voor de nieuwe oven of moet ik dan nog wat extra dingen aanpassen

  1. Zet een Perilexstekker aan die oven en gebruik 1 fase en 1 nul (+ PE).
   Als je een 2 x 230V voeding hebt dienen die fase en nul door dezelfde installatieautomaat te worden beveiligd, ze behoren biij hetzelfde ‘setje’.

    1. Er zijn zo veel verschillende manieren van aansluiten dat de meeste fabrikanten zich niet willen branden aan het Perilex-systeem. Dat verklaart ook de vele reacties op dit onderwerp. Tot 3,6 kW kan het kooktoestel op een normale geaarde wandcontactdoos (Schuko) worden aangesloten die op een aparte groep zit. Daarom zat er in jouw geval wel een Schuko-stekker aan.

 68. Mijn situatie is dat ik in de meterkast 3 (fase) hoofdschakelaars van 25A heb zitten in het onderste kastje.
  In de groepenkast er boven zit een 4P hoofdschakelaar van 40A en o.a. een kookgroep van 2x16A.
  Hoe kan ik hier met een perilex aansluiting een inductie kookplaat op aansluiten van 7200W. 1 Fase van 25A kan geen 7400W aan, dat is gelijk aan 31A. De andere 2 fasen worden gebruikt voor andere groepen in huis..

  1. Ik denk dat de 3 schakelaars onder het meterbord 3 installatieautomaten zijn die de functie van hoofdbeveiliging vervullen. Bijvoorbeeld: C25.
   Tegenwoordig kan je meestal kiezen: OF 3 x 25A hoofdbeveiliging OF 1 x 35A. De beveiligingen zijn van de netbeheerder.
   Als u een driefasen voeding hebt is het niet gebruikelijk om dan een 2 x 16A kookaansluiting te maken. Ik zou deze (laten) veranderen in een 3 x 16A driefasen aansluiting. Daar was die Perilex oorspronkelijk voor bedoeld en het vermogen van 7400W is dan ook geen probleem.

   1. Ik wil graag onze inductiekookplaat HKP87420FB (max. 7360 Watt) van AEG aansluiten op een 3-fase aansluiting, maar kan dit aansluitschema niet vinden op de sticker van de inductiekookplaat.
    Er zit een 4-aderig snoer bij de inductiekookplaat geleverd, maar ik wil graag een zelf aangeschaft 5-aderig snoer via een perilex wandcontactdoos door een elektriciën
    laten aansluiten op de inductiekookplaat.
    In de meterkast is al een 3-fase aansluiting aanwezig (3 x 25 Ampere).
    Hoe ziet het aansluitschema op de inductiekookplaat er uit wanneer ik gebruik wil maken van een 3-fase aansluiting (en niet van een 2-fase kookgroep), er vanuit gaande dat in de meterkast een 3-fase kookgroep en 3-fase aardlek schakelaar worden gemonteerd?

    1. wedden dat daar een sticker op zit die maar 2 van de 3 fasen gebruikt ? is ook goed toch. je hebt het volle vermogen van 3 fasen niet nodig.

     1. Klopt, sticker zegt 2-fasen, alleen begrijp ik het aansluitschema dan niet met 1 blauwe draad, moet deze dan worden doorverbonden? Andere aders zijn 1 bruin, 1 zwart en 1 geel/groen, die begrijp ik wel.

      1. Nee, dat hoeft niet, maar dat zal de electricien die je gaat inhuren ook wel weten. bij een 3 fasen aansluiten heb je 1 NUL, niet 3. Zou een dikke bos draden worden…
       dus ook als je maar 2 van de 3 fasen gebruikt, nog steeds 1 Nul.


       400V, 2Fase, 1 Nul, het staat er …

       1. Bedankt, voor de info.
        Conclusie: in de groepenkast komt een 3-fase kookgroep, waarvan slechts 2 fasen worden gebruikt voor de inductiekookplaat (3 fases gaat niet volgens AEG). Verder komt daar 1 blauwe nul en 1 geel/groen aarde draad bij op de perilex / inductiekookplaat.
        Laatste vraag, wat ik heb begrepen is dat er geen 3-fase aardlekschakelaar tussen een 3-fase kookgroep en de 4P hoofdschakelaar nodig is?
        Klopt / mag dat wel, wanneer vanaf de 4P hoofdschakelaar voor iedere fase, ook een aparte 2P aardlekschakelaar (in totaal dus 3) wordt aangesloten voor de overige 12 (3 fases x4) groepen?

        1. ik zou zeker niet afzien van aan aardlekschakelaar op die kookgroep Of laat een 3 fase aardlekautomaat plaatsen. hierop bezuinigen moet je echt niet doen.

 69. Goedemorgen,

  Er staat op diverse internetpagina’s dat er bij een kookgroep van 7400 – 11800 W een 3-fasen aansluiting dient te worden gebruikt.
  Is dit een norm of meer een ‘vuistregel’?
  Bij diverse leveranciers (oa. AEG) staat er in de handleiding dat de inductiekookplaten geschikt zijn voor een 1-fase aansluiting. (bij 2 smeltpatronen of een (gekoppelde) tweevoudige installatieautomaat is er éénfasesysteem van 2 x 230 V.)

  Wij hebben een AEG IDK84452IB besteld en vroegen ons af of dit verzekeringstechnisch dan allemaal nog in orde is.

   1. waarom ? het is een gewoon standaard AEG gevalletje, niks bijzonders. die aangehaalde regel heeft helemaal niets met het gekochte kookplaatje te maken. dat is namelijk max 7400 W en dus zo standard als maar zijn kan. 2 groepen uit 1 fase is geen problem.
    Dat je voor 11800W 3 fases nodig hebt is logisch, maar hier helemaal niet aan de orde.

 70. Nu eens een heel andere vraag:

  De bouwer heeft de perilex aansluiting te laag gezet zodat een haakse stekker er niet in kan. Ik kan het stopcontact niet verplaatsen ook niet draaien omdat de keuken er al in zit. Kant- en klare neopreen perilex aansluitsnoeren met aangegoten rechte stekker zijn niet te koop. Alleen haakse modellen zijn te koop.

  De enige oplossing lijkt zelf een rechte perilex stekker te maken maar hoe maak ik een betrouwbare verbinding tussen de draden en de pennen (nu met een klemschroefje)? Ik ben bang dat er in de loop der jaren toch oxidatie ontstaat met als gevolg een steeds hogere overgangsweerstand (=hitte) op het contactvlak van draad en pen. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik stekkers/stopcontacten zie die in de loop der jaren helemaal bruin verbrand zijn.

 71. Hallo Leo en andere lezers,

  Ik ben blij dit forum gevonden te hebben aangezien ik binnenkort ook in onze nieuwe keuken het gas ga vervangen door inductie.
  Hiervoor zal ik in de loze leiding (die al wel in mij keuken uitkomt) 2 fasen, 2 nullen en 1 randaarde draad trekken en aansluiten op een kookgroep en een perilex stopcontact.
  (Ik weet nog niet of ik dit direct vanaf de hoofdschakelaar doe of de aardlek er tussen laat zitten. Kan beide begrijp ik.)

  Maar ik zit nog met een zorg die ik niet helemaal beantwoord krijg.
  In mijn huis komt 1 fase binnen met een hoofdzekering van 35A. Ik sluit via de kookgroep 2 groepen aan op mijn inductieplaat (dus 2 x 16A max) en die kan volgens de specificatie maximaal 7400W trekken. Dit betekent dat er dus maximaal 32A wordt getrokken door de kookplaat. Terwijl de hoofdzekering 35A is.

  Ik begrijp dat dit veel toegepast wordt maar komt het dan niet (regelmatig) voor dat de hoofdzekering knalt? Ik bedoel, als je alle pitten op vol vermogen hebt staan blijft er nog zo’n 3A (dus zo’n 690W) over voor andere gebruiker. Dus een afwasmachine starten kan dan niet meer. Of zie ik dit fout? Komt het voor dat zo’n inductieplaat echt de volle 7400W trekt?

  Groet,
  Johan

  1. welnee, dat valt reuze mee. Hoe vaak heb je die 4 gaspitten nu op max aanstaan voor langere tijd ? aan de kook brengen en laag draaien, zo gaat dat in de praktijk.
   En afwassen doe je doorgaans na het eten, dus dat komt ook goed 😉

   er is zoiets als gelijktijdigheidsfactor, beetje theoretisch allemaal, leuk voor een regenachtige zondagmiddag. maar per saldo niks aan de hand.

   1. Ok dank je. Ik hoor toevallig net van een collega ook al dat hij al jaren inductief kookt met een toestel op een kookgroep en een 1 fase aansluiting. Dus het komt goed!

 72. Er is in deze tekst en comments meermaals geadviseerd om een kooktoestel met 1 N-klem op 2x 230V (1 fase) aan te sluiten door N1 en N2 aan dezelfde klem te verbinden.

  Hierdoor kan echter een brandgevaarlijke situatie ontstaan: Indien één van de twee nuldraden losschiet zal de overgebleven nuldraad alle last dragen.

  Alle zekeringen en de meeste installatieautomaten meten alleen de stroomsterkte door de fasedraad en niet door de nuldraad. Hierdoor kan er door de overgebleven nuldraad tot 32A belast worden zonder dat de beveiliging in werking treedt.

  2x 230V op 1 fase met een enkele N-klem kan in principe alleen worden aangesloten met een enkele nuldraad met een doorsnede van minimaal 4mm^2.

   1. .. en we gaan er ook vanuit dat de kookplaat niet langdurig meer dan 3700 Watt verstookt. De kern is dat er een gevaarlijke situatie ontstaat die niet door de automaat beveiligd wordt. Daarnaast is de kans dat de situatie lang onopgemerkt kan blijven (anders dan bijv. bij een losschietende nul in een 400V-situatie).

    1. Maar wat stel jij dan voor? 1 N draad van 4mm^2 aan het kooktoestel, ok. Maar aan de andere kant dan? Ik heb daar een Perilex stekker, ook met 2 N polen. En het perilex stopcontact is ook uitgevoerd met 2 N draden tot aan mijn kookgroep. Waar wil jij die 4mm^2 dan op aansluiten? Doorverbinden in de perilex stekker?

    2. idd Johan heeft gelijk, waar scoor je een kabel met 3 * 2.5 mm2 en 1 * 4mm2.
     die perilex pootjes zijn ook maar gemaakt voor 16A, dus idd, weer een probleem. stel je voor dat er een stekker pootje afbreekt, zou zo maar kunnen toch ?

     Ik zou zeggen, knijp aan de kookplaat kant de twee 2.5 mm2 aders in 1 kabelhuls en zet ‘m vast on de N klem. dan schiet er niks los. in de Perilex stekker de aders op de 2 poten zetten. daar is echt geen ruimte voor grapjes of gerommel.

     beetje gezocht allemaal, als de normen aangegeven een en ander zo uit te voeren kun je dat volgen. draadjes in kookplaten en perilex stekkers schieten echt niet zomaar los, het is geen haardroger. tenzij je een knoeier bent, maar daar gaan we niet van uit.

 73. ik wil een Ikea kookplaat aansluiten 220-240/380-415-3N
  snoer heeft 2x blauw gekoppeld en zwart en bruin gekoppeld
  dus 2x 230v
  mijn vraag is er zit nu een 3fase perilex en in de gr.kast 3fase alamat
  kan ik dan b,v, fase 1 en 2 blijven gebruiken en fase 3 blauw aftapen en bij de nul bij zetten op alamat
  of moet het dezelde fase zijn ??
  gaarne reactie

  1. niet rommelen in de meterkast maar de kookplaat aansluiten volgens het 3 fase systeem, dat kan volgens je beschrijving

   bruin en zwart losnemen en op L1 en L2 aansluiten, blauw op de N , Aarde aansluiten en koken maar.
   de 3 fase gebruik je niet, want die heeft Ikea niet aangesloten. dat boeit niet.

   1. bedankt voor reactie
    maar waarom bij kookgroep een dubbele nul ??
    bij 3fase is er iets van de som van de stromen is nul dus 1 draad voldoende
    maar als je een 3 fase alamat gebruikt als 2 fase is het voor mij een kookgroep ????

    1. jaja, dat klopt wel, in theorie heb je maar 1 blauwe nodig, maar jij weet niet hoe dat in die kookplaat zit, want die heeft ikea vermoedelijk dichtgeschroefd.

     Dus heb je vet kans dat ze in de kookplaat onafhankelijk zijn aangesloten (1 blauwe paart met bruin, 1 blauwe paart met zwart en de blauwen zijn in de kookplaat niet gelinkt.)

     Als de aansluitbox te openen is kun je het controleren en eventueel 1 blauwe laten vervallen.

     nee, het is geen kookgroep. want een kookgroep wordt gevoed uit 1 Fase en heeft dan dus wel een dubbele Nulstroom, daarom zijn er voor die aansluitmethode ook 2 parallelle blauwe draden.

     Het is gewoon een driefase aansluiting. als je een zes-pitter had gekocht had je die derde ook mogen gebruiken. nu is het vermogen relatief zo laag dat je met 2 fasen uitkunt.

  1. logisch, want dat is de netspanning hier nu eenmaal.
   ook als je 2 of 3 Fasen gebruikt is de spanning nog steeds 220-240V – per fase.
   wat is het typenummer van die plaat dan googlen we zelf wel bij Ikea …

  1. blz 51 geeft, nogal beroerd, aan wat het plan is. de vier plaatjes, je gaat voor rechtsboven.
   het tekeningetje is NIET de aansluiting in de kookplaat zo te zien, maar de aansluiting op de voeding,

  1. Niet twijfelen en niet proberen er nog een variant bij te verzinnen 🙂
   het NL plaatje is bedoeld voor 1 fasige voeding, verdeeld over 2 groepen 16A, ofwel de beroemde kookgroep.
   Als je daar meerdere netfases gaat gebruiken kom je vanzelf weer op : Rechtsboven !

   1. Of je nu 2 x 16A vanuit dezelfde fase, of vanuit 2 fases hebt maakt verder niet uit.
    het geheel moet uitendelijk 2 x fase, 2 x nul, en aarde hebben.

 74. wat ik ook typisch vindt dat als je een kookplaat 7,2kw hebt en een kookgroep op 1 fase dus 2x 16A maar bij 3fase aansluiting uiteindelijk voeding 25A en bij de nodige installaties zit er op die fase nog wel meer op
  dus die zekeringen van de leverancier kunnen volgens mij een behoorlijk lange een een hoge belasting aan

 75. Ik heb een vraag ge stelt maar ik kan het niete vinden dus een antwoord ?
  Dan nogmaals ik sluit de kookplaat aan met een 5×1,5mm2 neopreen snoer
  moet dat eigelijk ook geen 5 x 2,5mm2 zijn

  1. geduld is een schone zaak … het is natuurlijk niet zo dat er een team klaar zit om je vragen op afroep te beantwoorden binnen 12 uur.
   1.5 qmm mag en is ook te koop met aangegoten perilex stekker.maar als je zelf gaat monteren en wat meer lengte nodig hebt dan pakweg een meter, ga je voor 2.5 qmm

 76. We hebben voor het fornuis in onze nieuwbouwwoning een showroommodel gezien met volgende info ivm de elektrische aansluiting:

  Aansluitwaarde 9.6 kW (Elektrisch)
  Electriciteitsaansluiting: 380V perilex 16 Amp

  Er is nog geen meterkast. De netbeheerder geeft aan standaard 400V aan te leveren, zonder verdere uitleg.
  Zou iemand me kunnen zeggen of dit normale specificaties zijn voor dit soort toestel, en of ik dit op een normaal huishoudelijk circuit kan laten plaatsen. Ik ken er zelf helaas niets van.

  Ik zag hetzelfde toestel op een andere website met als keuzeopties wat betreft de aansluiting:
  – monofase 220V
  – driefase 230V
  – driefase 380V
  Ik neem dan aan dat het showroommodel deze laatste is.

  Ik had er als leek nog niet bij stilgestaan dat je dit op voorhand moet kiezen voor keukentoestellen. Wie kan me wijzer maken?

 77. Met zo’n stevig fornuis heb je idd een 3 Fase voeding uit het net nodig. 3*25A of 3*35A.
  De installateur die de elektra boel in je nieuwe huis gaat aanleggen even inschakelen en zeggen dat je een groot fornuis gaat kopen dat 3 fasig aangesloten moet worden en dat je bij Stedin (of liander, of …) dus ook een 3-fase aansluiting gaat bestellen. hij kan dan de installatie in je huis hierop aanpassen, zal wel wat meer kosten denk ik.

  (380V is tegenwoordig 400V (omdat 220V tegenwoordig 230V is))

 78. Hallo, in ons nieuwe huis hebben we een 3-fasen kookgroep en wilde onze nieuwe kookplaat wel even zelf aansluiten, helaas is het aansluitschema toch wat verwarrend.
  In het aansluitschema van Bosch/Siemens staat 220-240V/380-415V 3N waar dan 2 fasen in gebruik zijn (L1 en L2) waarbij L1 bestaat uit 2 kabels te weten BN en GY. Dit lijkt me niet correct voor een 3-fasen perilex stekker die gewoon uit N, L1, L2, L3 en PE bestaat, dus hoe zou het aangesloten moeten worden?

  Zie ook, maar dan het meest linker schema

 79. Hoi, als je een echte 3 fase aansluiting hebt gebruik je het linkse plaatje.
  Je hebt dan 1 Fase niet nodig, of dat nou 1,2 of 3 is maakt (natuurlijk) niet uit.

  Het plaatje rechts met pijl is de beroemde kookgroep weer, 1 Netfase, over 2 groepen verdeeld, daarom 2 fase en 2 nullen (per groep bij elkaar houden)

  ik zou bijna denken dat in het 1e plaatje GY, ofwel “schroefje 1” helemaal geen nut heeft, omdat die in de andere schema’s ook open blijft.

  1. Dank, enige wat ik me afvraag is wat te doen dan met de kabel van de 3e fase. Gewoon maar aansluiten op de GY positie of iets anders.

   1. aansluiten op GY zou ik zeker NIET doen, gewoon afdoppen lijkt me verstandiger.

    Leg wel een brug tussen (1) en (2) zodat je voldoet aan het schema, we weten nu eenmaal niet wat er intern aan (1) is gekoppeld.

 80. Beste Leo,

  ik heb een perilex__2_x_230v_wcd_001 in mijn woning. Nu heb ik eindelijk een kookplaat fornuis gevonden. Helaas is deze niet 2 x 230 v maar 400 V.

  Kan ik de gekochte kookplaat fornuis met Perilex aansluiting 400 V aansluiten op de Éénfase aansluiting van een Perilex wandcontactdoos 2×230 VD draad?

  ik denk persoonlijk niet maar dacht vraag het voor de zekerheid na.

  1. Goedemorgen,

   Ik denk dat je heb geprobeerd een foto mee te zenden. Dat gaat helaas niet bij deze blog. Je kan wel een hyperlink meezenden vanuit Google Drive, OneDrive, Dropbox e.d.

   Of je de 400V kookplaat aan kan sluiten op 2x230V is afhankelijk van de aansluitmogelijkheden van de kookplaat. Meestal kan dat wel maar om dit te beoordelen zijn er meer gegevens nodig zoals de aansluitschema’s van de kookplaat zelf.

   Groet, Leo

 81. Mag je een koopplaat rechtstreeks aansluiten met een YMVK 5×2.5 of moet het altijd via een perilex ?

 82. Beste Leo,

  Wij hebben een nieuwbouwhuis gekocht en moeten nu een keuze maken of we een Perilex aansluiting 2X230volt of een 3X400volt willen. Aangezien we nog geen idee hebben welke kookplaat het gaat worden, dacht ik voor ‘safe’ te gaan en 3X400volt te kiezen zodat we straks alle keuze hebben in de verschillende kookplaten. Of zijn er nog nadelen om een 2X230volt kookplaat aan te sluiten op een 3X400volt?

  1. met de 3*400V optie kun je in elk geval grotere kookplaten aansluiten dan de standaard gevalletjes op 2*230V. het is ruwweg 11 kW tegen 7kW.

 83. beste Leo,

  ik heb bij mijn nieuwe keuken een inductie kookplaat gekocht waarvoor een perilex aansluiting wordt geadviseerd van 7200 watt. Nu ligt er in mijn keuken al een aansluiting van volgens mij 3 fase (3x bruin 1x blauw en 1x groen geel). is dit wel de juiste aansluiting? Of moet er hiermee rekening gehouden worden met het aansluiten van de stekker?

  1. Als je merk en type kookplaat vermeldt wil iemand hier vast wel even googlen of het gaat werken, kleine moeite 😉

    1. acm1032ba kan zonder meer op een meerfasige voeding aangesoten worden, kwesite van stekker op de juiste wijze aan de voorgemonteerde kabel schroeven.

 84. Hallo,

  Wij stappen over van een keramische kookplaat naar een inductie kookplaat (Siemens EX877LVV1E). Hier is een losse draad meegeleverd bestaande uit: bruin, blauw, geel/groen, grijs en zwart.
  In de meterkast zit een fornuisgoep (een gekoppelde drievoudige installatieautomaat) bestaande uit: bruin, zwart, zwart/wit en blauw.
  Ik heb nog geen mogelijkheid gehad om te bekijken hoe de perilex WCD is aangesloten.
  Welk aansluitschema van Siemens moet ik nu aanhouden?

  Groet, Michiel

  1. Ohja, de huidige perilex stekker heeft de volgende aansluiting vanuit de oude kookplaat:

   blauw bruin
   groen/geel
   zwart zwart

   Wellicht dat dit ook wat verduidelijkt?

 85. Check even of je idd een 3 fase hoofdaansluiting hebt – dat kan eigenlijk niet anders. maar toch even kijken op je afrekening, je hebt dan iets van 3*25A of 3*35A als contract.

  Klik om toegang te krijgen tot 9001093672_F.pdf

  we gaan voor de 3 fase variant (maar gebruiken er maar 2, want siemens gebruikt er nu eenmaal niet meer in deze kookplaat)
  J
  e gebruikt dan de 1e van de opties in de schema’s in (6) en (9). en de bovenste die bij (10) vermeld staat.

  a) blauw en grijs gaan dan op linksboven (oude blauwe) Dat is dan de NUL
  Als je grijs niet kwijt kunt, dan laat je ‘m weg, dat kan qua stroomsterkte nl wel.

  b) NIET vergeten de brug in de kookplaat te leggen , die is echt WEL nodig (zit er standaard in zo te zien, dus mag geen issue zijn)

  c) Bruin en zwart gaan op de zelfde plek als de oude bruin en zwart, het maakt niet uit welke zwart je gebruikt, linksonder of rechtsonder, maar niet allebei natuurlijk.
  Die andere zwart blijft open en de pen is ongebruikt in de stekker.

  d) aarde geel/groen weer in het midden op de platte pen

  1. Ik heb het even uitgezocht en volgens Liander hebben we in huis een kleine aansluiting met 1x25A met 5,7 kW maximaal vermogen.

   De Siemens inductie kookplaat heeft volgens de specificaties 7,4 kW aan vermogen.

   Dat gaat dus niet matchen met elkaar toch?
   HELP!?!

    1. hmm, zou dat geen administratieve fout zijn ?
     1 x 25A is echt wel heel erg weinig, erg oud zeg maar.

     welk kWh meter heb je hangen, wellicht kunnen we daaruit afleiden of je 1 of 3 fasen hebt. moet haast wel 3 fase zijn, want anders heeft de vorige bewoner enorm zitten rommelen in de meterkast met een 3 fase automaat voor de kookplaat.

     hoe oud is dat huis / installatie ?

     1. De woning is van 1988, de huidige keramische kookplaat (en dus ook het elektrawerk in de keuken) is uit 2004, de (slimme) meter van Liander is uit 2013.

      De meter: ISKRA, type ME382D1A52-P1-M2K0agnZ
      Geen idee of je daar wat mee kan?

     2. Had ik tot kort geleden ook (huis 45 jaar oud)- 1 fase 25 A, 4 groepen met 16A smeltzekeringen.
      Zekeringenkast (laten) vervangen (inclusief kookgroep). Fasen tijdelijk doorverbonden totdat Liander de hoofdzekeringen en de meter kwamen vervangen. 1 van de kookgroep fasen losslaten janegn zodat ik de hoofdzekering niet per ongeluk zou opblazen.

      Nadat Liander hoofdzekeringen en meter had vervangen de fase weer aangesloten.

 86. Ik heb inmiddels Liander opdracht gegeven om een 3x25A aansluiting te realiseren. Dit kan echter pas halverwege september gerealiseerd worden.

  Moet ik nu met het plaatsen (en aansluiten) van de nieuwe kookplaat ook tot die tijd wachten? Of kan ik hem aansluiten volgens het eerder beschreven schema en dan vervolgens niet dat ding op vol vermogen gebruiken totdat de nieuwe aansluiting van Liander er is?

  1. tja, die aansluiting die er nu zit roept vraagtekens op. Kun je uitwerken hoe de huidige plaat is aangesloten – in de plaat ? De stekker heb je al gegeven.

   Mijn eerdere 3 fasige voorstel is niet veilig, omdat daar maar 1 nulleider in voorkomt die, bij gebrek aan faseverschuiving te zwaar belast kan worden .

 87. Geweldige info. Eindelijk een site waar je op kinderlijk eenvoudige wijze precies wordt verteld hoe e.e.a. werkt en wordt toegepast. Super !!
  Heb er mijn kookplaat probleemloos mee kunnen aansluiten. DANK !!

 88. Ik heb in mijn keuken twee groepen, om de oven en de vaatwasser te scheiden. Kan ik op die beide groepen samen ook nog een perilex-aansluiting maken?

    1. Daar kan al helemaal geen sprake van zijn. Een kookgroep ie een kookgroep. Een kookgroep is niet een kookplaat en een oven en een magnetron en een afzuigkap en een vaatwasser. Dat kan sowieso qua af te nemen vermogen al niet natuurlijk.
     je legt een kookgroep als als dedicated kookgroep. Voor andere apparatuur leg je andere groepen aan.

 89. Ik heb een Bosch inductie kookplaat gekocht ter vervanging van een oude.
  Installatie handleiding: https://media3.bosch-home.com/Documents/9001093672_F.pdf
  De oude was aangesloten via een 3 fase perilex stekker en bijbehorend stopcontact (P,P,P,N).
  Nu zit er bij de nieuwe kookplaat geen aansluitschema voor een 3-fase perilex.

  Ik heb m nu aangesloten volgens het linker schema bij punt 6 en 9 in de handleiding waarbij ik dus maar twee van de aanwezige 3 fasen gebruik.

  Is dat correct?

  Groet,

  Richard.

  1. Beste Richard,
   Handig dat je een koppeling naar de handleiding meezendt!
   Je deed het goed. Het lnkerschema is voor meerfasen. Je gebuikt 2 van de 3 fasen.
   Het middelste schema is voor 1 x 230V, maar dan wordt het wel knijpen i.v.m. het vermogen.
   Het rechter schema is voor 2 x 230V.
   Gr. Leo

 90. Beste Leo,

  Graag advies voor de volgende situatie :
  Ik wil een fornuisgroep aanleggen voor een 7200 W inductie kookplaat. Deze groep bestaat uit een fornuisgroep automaat (2N + 2P) en een aardlekschakelaar. Vanwege de beperke ruimte in de groepenkast kan ik geen afzonderlijke automaat en ALS plaatsen en overweeg doorom een gecombineerde fornuisgroep/aardlek automaat toe te passen : zie
  https://www.groepenkastbestellen.nl/emat-fornuisgroep-aardlekautomaat-2p-2n-16-ampere-b-karakteristiek-30ma

  Bij dit product staat dat deze alleen toegepast mag worden voor o.a. inductie kookplaten die zijn aangesloten met 2 seperate nullen. Ben van plan om vanaf automaat naar kookplaat via perilex gebruik te maken van 5 draden : 2 voor de fase, 2 voor de nul en 1 voor randaarde. Tot zover wordt voldaan aan de eis van 2 separate nullen. Is het ook noodzakelijk dat de kookplaat twee afzonderlijke NUl aanslutingen heeft, die intern niet zijn doorverbonden ?

  Groet,

  Dirk

  1. Dag Dirk,

   Het is natuurlijk heel goed dat je een aardlekautomaat gebruikt, maar volgens de NEN1010 is dat niet verplicht. Vanaf 2007 behoort iedere wcd voor algemeen gebruik t/m 20 Ampère achter een aardlekbeveiliging te zijn opgenomen. Een Perilex wcd is niet voor algemeen gebruik. Daar komt nog bij dat inductie- en keramische kookplaten soms een wat hoge aardlekstroom kunnen hebben waardoor je aardlekautomaat onnodig kan aanspreken. Een gekoppelde installatieautomaat (2 x 230 V) zou ook kunnen en is zelfs goedkoper.

   Gewoon aansluiten met 2 fasen, 2 nullen en PE. Eventueel in het kooktoestel beide nullen samenvoegen.

   Leo

 91. Leo,

  Ik heb van bovenstaande tekening situatie 4 gehanteerd, heb alleen een bruggetje moeten maken van L1 naar de loze aansluiting erboven. Als ik dit niet doe dan geeft de Siemens (5pits) inductiekookplaat een E foutmelding. Nu doet hij het dus wel. Kan dit verder geen kwaad?

  Ik heb een Perilex 2 x 230V aansluiting en 2 x 230V kookgroep

  nb.: bruggetje tussen N1 en N2 is verwijderd.

  Bvd voor de reactie,

  Groet Brouwer

  1. Lijkt op een tekenfoutje van Siemens. de pitten zullen qua grootte min of meer gelijk verdeeld zijn tussen schroeven 1,2 en 3. die moet je dus inderdaad alle 3 aansluiten.
   dat zal de E melding ook wel betekenen: “mist een fase” oid

 92. Goedenavond,
  Ik wil een Novy 1758 aansluiten op een 5-aderige perilex. De handleiding gaat uit van 4 draden. Ik heb een kookgroep van 2 fasen. Kan ik twee nuldraden samenvoegen op één aansluiting in de kookplaat? Wordt het dan niet te zwaar belast?
  Gr.

  Kees

  1. Beste Shirley,

   Wij zijn geen installateur maar opleider. Daarom kan ik hier geen antwoord op geven.

   Natuurlijk hangt de prijs van vele factoren af:
   – is er een (loze) leiding aanwezig vanaf de groepenkast naar de plaats van het kooktoestel?
   – is de groepenkast geschikt of voorbereid op een kookgroep?
   – is je hoofdzekering / hoofdbeveiliging van het energiebedrijf ‘zwaar’ genoeg?

   Raadpleeg een paar installateurs (geen ‘handige mannetjes’)

   Succes, Leo

 93. Hallo,
  Populair onderwerp die Perilex :). Mijn dank zou ook groot zijn als er vrijblijvend advies gegeven kan worden. Gaat ook om een Siemens Inductie ter vervanging.

  [afbeeldingen]

  Tot zover zit het goed denk ik?
  Nu weet ik blauw en grijs niet zeker. Moeten deze samen in N?

  MvG
  Emiel

  1. Helaas zijn de afbeeldingen niet zichtbaar. Deze website heeft geen mogelijkheden om afbeeldingen te laten uploaden door gebruikers.
   Kan je de afbeeldingen op OneDrive, Google Drive, Dropbox of een andere clouddienst plaatsen en dan de hyperlinks (met uitleg) zenden?

    1. Ja hoor, nu zelfs dubbel. 😀
     De foto van de ‘tweefasengroep’ is een groep waar één fase en één nul is gesplitst over twee beveiligingen vanwege de hoge stroom.
     Als je het schema bekijkt zie je bruin en blauw, dat is het eerste setje. En zwart en grijs, dat is het tweede setje. De grijze ader is de tweede nul. Meestal worden de blauwe en de grijze in het kooktoestel op dezelfde schroef/klem aangesloten. Zie ook het praktijkvoorbeeld in het hoofdartikel.
     Gr. Leo

     1. 🙂
      Dus blauw toevoegen bij grijs (4) in de kookplaat.
      Vervolgens Blauw naar L3 en Grijs naar N in de perilex stekker..

      1. Zie deze tekst in het praktijkvoorbeeld:

       Het Perilixsnoer heeft 5 aders:
       – bruin: fase 1 / L1
       – zwart: fase 2 / L2
       – blauw: nul N1
       – grijs: nul N2
       – groen geel: PE = beschermingsleiding of aarde

       Aansluiten van het snoer op de kookplaat:
       – de bruine ader op L1
       – de zwarte ader op L2
       – de blauwe en de grijze ader samen op N
       – de groengele ader op PE

       In het kooktoestel zijn blauw (nul) en grijs (tweede nul) al bij elkaar gevoegd. In de stekker blijven ze gescheiden.

       Op uw foto zie ik dat de trekontlasting in het kooktoestel over de aders zit en niet over de mantel van het snoer. Dat is niet de bedoeling, de trekontlasting moet over de mantel zijn aangebracht.

        1. Oei, dat hadden we nog niet eerder gehad…
         Zie dit schema:

         De hele route moet kloppen.
         Nu ik je stekker nog eens beter bekijk zie ik dat de tweede nul (de grijze ader) niet rechts bovenin naast de eerste nu,, die links bovenin zit, is aangesloten. Dit zal de kortsluiting hebben veroorzaakt.

 94. 🙂
  Dus blauw toevoegen bij grijs (4) in de kookplaat.
  Vervolgens Blauw naar L3 en Grijs naar N in de perplex stekker..

 95. Hallo,

  onze oude oven (Siemens 5,6 kW – perilex stekker) wordt vervangen door een nieuwe oven (Siemens 3,6kW – 2-polige stekker).
  De aanwezige 16 A perilex aansluiting wil ik graag blijven gebruiken.
  Kan de nieuwe oven uit een fase (L1 -N1) van de perilex aansluiting gevoed worden?

  1. Dat moet lukken. Wel opletten dat de fase en de nul bij hetzelfde ‘setje’ hoort.
   Bijvoorbeeld bij 2 gekoppelde installatie-automaten met de fase en de nul op dezelfde automaat zitten. Bij L1 en N1 zal dat wel zo zijn, maar check het even door één automaat uit te schakelen en dan kan je zien of je spanning hebt via de andere automaat. Dan zitten de fasen of nullen niet gekruist.
   Groet, Leo

 96. Ik heb een inductie kookplaat met 4 verwarmings bronnen maar de bronnen worden warm zonder pannen er op kan het zijn dat de kookplaat verkeerd is aangesloten i

  1. Hallo, dat is zonder verdere gegevens lastig te beantwoorden. Als de voedingsspanning van het Perilexsysteem juist is aangesloten en ook de aansluitingen in de kookplaat zelf juist zijn aangesloten is alles in deze topic in orde.
   Als de kookplaten dan toch warm worden zonder pan er op functioneren de bijbehorende sensoren niet. En waar dat aan ligt……

    1. Ik neem aan dat het een vijfpolige Perilex stekker is en geen standaard randaarde stekker. Als het een Perilex kookplaat is zit er standaard geen stekker (of snoer) aan. Tenzij de kookplaat een tweedekansje is.
     Laat de elektriciën alles nog maar eens goed nakijken.

     1. dat iemand het voor elkaar krijgt om door een aansluitfout, WEL het vermogens gedeelte, WEL het regelgedeelte, maar NIET het beveiligingsgedeelte aan te sluiten, dat gaat er bij mij echt niet in . Of die plaat is kaduuk, of het is geen inductieplaat….
      zolang we geen typenummer krijgen …..

  2. Weet je zeker dat het inductie is en geen halogeen of keramisch ? inductie wordt sowieso niet warm van zichzelf. Doe eens een merk en typenummer ?
   dat een aansluitfout zoiets veroorzaakt lijkt me zeer onwaarschijnlijk zo niet onmogelijk.

 97. Als in een 2fase fornuisaansluiting 1 3fase aardlekschakelaar wordt gebruikt mogen de beide N draden worden doorverbonden. Wordt gebruik gemaakt van afzonderlijke 1fase als’s dan moeten beide N leingen gescheiden worden gehouden. Anders tript de als.

  1. De aardlekschakelaar is een verschilstroomschakelaar en tript alleen bij een lekstroom naar aarde. Niet bij kortsluiting.
   Als je 2 afzonderlijke smeltpatronen of installatieautomaten gebruikt bij een “2fase” aansluiting dan moeten ze beiden achter dezelfde aardlekschakelaar zitten, als je een aardlekbeveiliging toepast. Als er één beveiliging wel achter de aardlekschakelaar zit en de andere niet OF als de beveiligingen achter verschillende aardlekschakelaars zitten dan ontstaat een verschilstroom en spreekt de aardlekschakelaar aan.

 98. Goedendag, ik {76} ben onlangs verhuist naar een appartement waar in het keuken gedeelte een Perilex wandcontactdoos zit deze is verbonden met een kastje met een Perilex aansluiting voor mijn elektrische fornuis.
  Zodra ik een warmtebron inschakel gaat de centrale afzuiging in een hogere stand.
  Na het uitschakelen van het fornuis bleef de centrale afzuiging plm. 10 tot 15 minuten nog in de hogere stand. Echter sinds kort blijft de centrale afzuiging wel 40 tot 50 minuten door gaan. Uiteindelijk stopt deze dan toch. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn ?? Ik ben/was boekhouder dus geen elektra specialist. Bvb dank voor enige reactie.
  Mvg.

  1. Goedenavond,
   Dit is heel vreemd. De systemen voor koken en afzuiging zouden geheel gescheiden moeten zijn.
   Het is wel zo dat voor beide systemen vaak Perilex wandcontactdozen worden gebruikt….
   Als u het appartement huurt zou ik de verhuurder een storingsmelding zenden. Bij eigendom een elektrisch installateur inschakelen.
   Met vriendelijke groet, Leo Smit

   1. ik lees dat er nog een “kastje” tussen Perilex WCD (muur) en kooktoestel zit. Wellicht heeft een handig knutselaar in een creatieve bui een stroomsensor gecombineerd met een tijdrelais op de centrale afzuiging. U zult daar toch een techneut bij moeten halen vermoed ik – om te controleren of deze oplossing wel veilig is en aan de voorschriften voldoet – en zoja, waarom de nalooptijd veranderd is.

    1. Beste JeeBee, ik heb ook even bij de buren gekeken, ook deze hebben een kastje waarop kun kooktoestel is aangesloten met Perilex.
     Ik zal, zoals aangegeven door Leo Smit, contact opnemen met de verhuurder.
     Wordt vervolgt.

 99. Ik moet in de keuken ten behoeve van een nieuwe inductiekookplaat en een nieuwe electrische oven een nieuwe aansluiting maken. Nu ligt er een een fase aansluiting voor een electrische oven in een 3/4″ buis. Ik neem aan dat de inductiekookplaat over twee fasen gaat en de electrische oven over een fase. Ik wil dus een drie fase aansluiting maken met een maximaal/aardlek combinatie schakelaar 40A 30mA aardlek waarbij ik de inductiekookplaat over twee fasen aansluit en de electrische oven over de andere niet gebruikte fase. Door het over de drie fases te verdelen kan ik volstaan met een Nul draad, correct?

  1. De inductiekookplaat wordt vaak aangesloten op driefasen, waarvan er vaak 2 fasen worden gebruikt OF op een 2 x 230V gekoppelde groep (eigenlijk wordt daarbij een fase splitst in 2 fasegeleiders) en daarbij komen weer 2 nulgeleiders retour.
   Als u een driefasen voeding heeft van de netbeheerder is een driefasen aansluiting het mooiste. Veel inductiekookplaten hebben geen driefasen maar een tweefasen aansluiting. U gebruikt de derde fase voor de oven. Dus is er een driefasensysteem. Bij een driefasensysteem lopen de stromen niet geheel gelijktijdig: ze zijn onderling 120 graden verschoven. De stroom door de nul is dan niet de simpele optelling van de stroom van de fasen onderling. Deze is minder, vanwege de onderlinge 120 graden fasehoek. Een elektrotechnicus kan dit door het tekenen van een vectordiagram verklaren. Bij een driefasen systeem kan de stroom door de nul niet groter worden dan de grootste stroom in een fasen. Daarom kan u bij driefasen met één nulgeleider volstaan.

   De aardlekschakelaar is natuurlijk niet verkeerd, maar is niet verplicht bij vaste aansluiting van elektrisch materieel zoals de kookplaat. Inductiekookplaten kunnen statisch worden en dan kan de aardlekschakelaar heel soms onnodig aanspreken. Alle wandcontactdozen van maximaal 20 A en aansluitpunten voor verlichting moeten in woningen vanaf ongeveer 1997 achter een 30 mA aardlekbeveiliging worden opgenomen. Voor uw kookplaat is dit niet verlicht maar het mag uiteraard wel.

 100. Bedankt voor het duidelijke antwoord. Maar dan nog een vraag. De huidige huisaansluiting van de woning is maar een een fase aansluiting van 1 x 40A. In de groepenkast zitten twee maal 3 groepen met ieder een automaat van 16A achter een aardlekautomaat van Hager CD 240A van 40A en 30mA aardlekstroom. Ten behoeve van de inductiekookplaat met oven willen we de huisaansluiting laten aanpassen naar 3x25A, dan blijven de netwerkkosten bij Enexis gelijk. Moet ik nu de CD 240A van 40A en 30mA aardlekstroom vervangen door een aardlekautomaat van 16A en 30mA aardlekstroom om te voorkomen dat eventueel de hoofdzekering sneuvelt i.p.v. dat de automaat aanspreekt i.v.m. selectiviteit?

  1. De overstap van een 1x35A naar een 3x25A aansluiting is een goede en juiste keuze. U zult dan wel een geschikte groepenkast moeten hebben met een driefasen hoofdschakelaar en de mogelijkheid om de groepen over de drie fasen te verdelen.
   De beveiligingen van Enexis kunnen smeltpatronen of installatieautomaten zijn. En deze beveiligen tegen kortsluiting en overbelasting.
   De aardlekbeveiligingen beveiligen tegen een te hoge lekstroom naar aarde, eventueel via het menselijk lichaam.
   Daarom is er geen sprake van selectiviteitsproblemen, tenzij u geen aardlekschakelaar maar aardlekautomaten (‘alamat’) heeft.

 101. Nog meer vragen.

  Onder de KWh-meter zit een Okasel NC100B, 35A zekeringsautomaat. Kan ik deze automaat met de hand uitzetten zodat ik in de groepenkast verder spanningsloos kan werken om de veranderingen naar 3 fase voor te bereiden of kan deze dan alleen herstelt worden door Enexis?

  En dan verder
  voor de inductiekookplaat/oven
  maar
  achter de drie-fase aardlek die ik er toch in wil zetten (ik heb hem en wil hem toch toepassen als hij niet vaak uitgaat):
  moet ik hier een driefase automaat van 16A gebruiken of moet ik drie keer een eenfase automaat van 16 A gebruiken of mag beide opties?

 102. Beste Elektrohonk professionals,
  Ik ben voornemens een AEG inductiekookplaat aan te schaffen. Deze heeft volgens de leverancier en AEG een 2 fasen stroomkring nodig en 2x nul. Op mijn huidige aansluiting, perilex, zitten 3 fasen, 1 Nul en 1 voor aarde. Ik heb krachtstroom met 3 smeltzekeringen en een Holec HH aardlekschakelaar 40/0,03(4 polig) en een schakelaar die alle stroom kan uitschakelen. Is het mogelijk om 2 van de 3 fasen van krachtstroom te gebruiken met 1 nul?
  Er wordt dan 1 fase niet gebruikt. Volgens AEG moet dat werken alhoewel ze aangeven dat volgens de veiligheidsnormeringen er een extra nul geplaatst dient te worden. Die nul kan gehaald worden van de fase welke niet gebruikt wordt, die draad dus te verbinden met de nul, en beide nullen in de kookplaat te verbinden met de N. 1. Is dit mogelijk 2. 2 fasen aansluiten i.p.v. 3, heeft dat negatieve gevolgen voor de werking van de bestaande 4 polige aardlekschakelaar?
  Gaarne jullie reactie.

  1. Vraag eens over welke normering ze het hebben … ze lullen uit hun nek 😦
   wat een ontzettend slecht antwoord van AEG , te triest zou ik zeggen. Je kunt de plaat “gewoon” aansluiten als een 3 fase kookplaat op de aansluiting, je gebruikt dan 1 fase idd niet. Dat komt vaker voor, omdat de kookplaat niet meer dan 7200 watt zal zijn en dan heb je aan 2 fasen genoeg. het verhaal over de dubbele nul is echt erg dom en getuigt naar mijn idee dat AEG hier echt niet weet waar ze over praten. Onvoorstelbaar !
   je hebt bij een werkelijke 3 fasen helemaal geen dikkere nul nodig, nog gekker, als je de 3 fasen gelijkelijk zou belasten is de nul zelfs overbodig in die zin dat er loopt geen stroom door loopt.
   in jou geval gebruik je 2 fasen, de nulstromen daarvan tellen niet op, maar heffen elkaar juist deels op: je hoeft ‘m dus niet te verdubbelen. Onzin ! Dat hoeft alleen al je je kookgroepen uit een 1 fase huisaansluiting gebruikt – de stromen in de 2 groepen zijn dan natuurlijk wel in fase en tellen wel op: dan heb je dus net zoveel nulstroom als fasestroom.

   je aardlek controleert zonder problemen of alle geleverde stroom ook weer terugkomt, met andere woorden, of er niets lekt naar aarde- daarbij maakt het niet uit dat je de 3 fasen verschillend belast – dat doe je sowieso altijd al.

   Zaak is wel dat je even in de manual goed kijkt hoe je e.e.a. aan op een meerfase punt aansluit. Roep ons een typenummer 😉

   1. Hallo JeeBee, met dank voor je fijne reactie; het stelt mij gerust, dat er een goede aansluiting voorhanden zal zijn. Verder geef je aan als ik het goed begrijp, dat de aardlek geen probleem zal geven ook al is hij maar op 2 van de 3 fasen aangesloten. Is dit dan ook kwa veiligheidsnorm gedekt? Ik heb 2 type nummers van AEG IKE64471XB. en de IKE 64441XB. Alvast dank voor de moeite👍

    1. Zoals JeeBee terecht opmerkt kan je bij een driefasensysteem geen stromen van afzonderlijke fasen zomaar bij elkaar optellen. Bij een driefasensysteem zijn de fasen onderling 120° verschoven en zal je een vectordiagram moeten tekenen. Vectorieel optellen dus. De nulstroom kan dan normaal gesproken niet verdubbelen of groter zijn dan een fasestroom.
     Eem aardlekschakelaar kijkt naar verschilstromen. Dat geldt voor zowel éénfase als driefasen. Er gaan stromen heen en er gaan stromen terug. Als een lekstroom naar aarde optreedt zal de aardlekschakelaar aanspreken. Ook als je twee van de drie fasen gebruikt.
     Het is wel vreemd dat medewerkers van fabrikanten of keuken”specialisten” soms niet worden gehinderd door enige elektrische kennis en dan technische onzin ‘verkopen’ en daarmee verwarring zaaien.

    2. Hoi, voor de aardlek “zaak” : zie de deskundige reactie van Leo.
     ik kan geen aansluitgegevens vinden op internet ,alleen de gebruiksaanwijzing. Even goed door de bijgesloten documenten lopen dus alvorens aan te sluiten.
     De aanduiding is dan meestal 400V 2L 1N.

 103. Ook jij bedankt Leo, nog een vraag: de aansluitwaarde ligt op 7350Watt; dus aansluiting zal geen probleem zijn. Moet ik gezien het feit ik een inductieplaat aanschaf van AEG(zie eerdere bericht) ook rekening houden met een nieuwe aardlekschakelaar. De oude(zie eerder bericht)van Holec is uit 1987?

 104. Aardlekschakelaars zijn er in diverse stroomwaarden: 10, 30, 100, 300 en 500 mA. Maar ook in typen zoals : AC, A, B, F.

  Zie https://smitopleidingentrainingen.files.wordpress.com/2020/10/aardlekbeveiliging.pdf
  Je ziet in het document symbooltjes die op de aardlekschakelaar staan zodat je kan zien wat voor aardlekschakelaar je op dit moment hebt.

  Tot ongeveer 1998/2000 werden type AC gebruikt. Die waren geschikt voor ‘zuivere’ wisselspanningen. Deze mogen bij een oude elektrische installatie blijven zitten, maar als ze worden vervangen moet het type A of gelijkwaardig zijn. Deze typen kunnen ook overweg met gelijkstroompjes die op het wisselstroomnet terecht komen. Als de gelijkstromen te groot worden kan de meetspoel van de aardlekschakelaar in verzadiging worden gestuurd waardoor de aardlekschakelaar niet meer functioneert.

  Een inductiekookplaat kan best wat gelijkstroomdeeltjes op het lichtnet terug zetten waarbij een type A aardlekschakelaar is aan te bevelen.

  Type B is in bepaalde gevallen voor toepassing zonnepanelen en autolaadpalen. Daar is de kans op terugvoeding van gelijkstroomcomponenten nog groter.

  1. Hallo Leo, bedankt voor het antwoord; ik kom er nu achter dat er geen symbool op de aardlekschakelaar staat; gelijkuitziende schakelaars op het internet, wellicht minder oud, laten dat wel zien. Dus heb ik dan toch type A nodig. Verder heb jij het over type B bij gebruik van zonnepanelen. Ik heb zonnepanelen, die op 2 aparte automaten zitten, en binnen een andere groep een aparte aardlekschakelaar hebben, los van de 3 fase krachtgroep. Ik kan dan toch volstaan met een nieuwe ALS van het type A of moet er dan vanwege cummulatie van het aantal gelijkstroomdeeltjes over het gehele net, toch B gebruikt worden?
   Gaarne jouw visie hieromtrent.

   1. ja zonnepanelen moeten achter een B aardlek
    net als de lader van een ev auto
    helaas zijn deze B duur
    of anders vermeld ik heb een audi e-tron lader deze mag achter een A aardlek
    (staat op de oplader)

    1. Zonnepanelen en autoladers hoeven niet altijd achter een B-aardlekschakelaar.
     Als de omvormer aan IEC-certificatie voldoet waaruit blijkt dat de omvormer geen gelijkstroomcomponenten op het wisselstroomnet kunnen terugvoeden mag ook een type A of F aardlekschakelaar worden gebruikt of blijven zitten.

     1. Beste mensen wat plezierig is het als er uitleg gegeven wordt door professionals, mijn oprechte dank hiervoor. Verder baal ik van zowel AEG als leveranciers die niet consumenten uitleggen wat er voor hun situatie mogelijk is. Schema’s worden niet gegeven etc. Ik wel nog een laatste vraag: de inductiekookplaat dient aangesloten te worden op 220-240/400V2N. Ik begrijp dat er tussen de fasen van krachtstroom 400V staat en per fase met de nul: 230V Als ik dus 2 fasen gebruik en 1 fase niet en een nieuwe ALS dan ben ik klaar denk ik. Gezien de fase verschuiving heb ik maar 1 N nodig. Wat bedoelt AEG e.a. dan met 2N? Heeft iemand hier een idee van? Ik vind dat verwarrend of heb ik mis?

      1. Er is maar één nul. Fabrikanten hebben soms een eigenaardige manier van coderen. De apparatuur wordt echter wereldwijd verkocht en wellicht zijn er elders andere situaties of netten. Maar dat lijkt mij wel sterk….

       Als je een aansluiting doet met 2x230V, dan heb je wel weer twee maal een (zelfde) fase en twee maal een nul (en een beschermingsleiding). Zie de schema’s in het artikel. Misschien komt daar die 2N vandaan.

       Wie het beter weet mag het zeggen, daar leren we weer van. Toch?

 105. 2N of 3N : tis gewoon een mistige manier van noteren: zie figuur op


  en

  cijfer is dus aantal (verschillende) Fasen, de N is N, wat kun je er nog meer van zeggen 🙂

  (lastig dat hier geen figuren gepost kunnen worden btw ..)

  1. Oke, ik zie het; dit is verwarrend voor consumenten als fabrikanten er zo mee omgaan; in Belgie geven ze aan: 1 fase of 3 fase. Dus wellicht zijn er meer mogelijkheden. In ieder geval ga ik mijn 3 fase krachtstroom inzetten om 2 fasen en een nul te verbinden met de inductieplaat; verder zal ik de bedrading van meterkast tot aan de perilex contactdoos laten bestaan en alleen het soepele 5 aderige snoer de 3e Fase niet aansluiten in de perilex stekker; tenminste dat lijkt me het beste of een 4 aderig snoer gebruiken kan ook toch?

 106. Hallo Leo,

  Ook al is dit ‘Perilex blog’ al van 2015 het is nog steeds actueel. Althans voor mij.
  Dank voor de duidelijke om- en beschrijving maar ik heb er toch nog een paar vraagjes over.

  Vorige week heb ik onze inductiekookplaat vervangen voor een nieuwe omdat we een bredere wilde. De oude kookplaat was geïnstalleerd in 2018 (dus pas 3 jaar oud) in een nieuwe keuken door de keukeninstallateur.
  Ook is in 2018 de groepenkast (1 Fase-35A gezekerd) vervangen en uitgebreid naar 12 groepen met (abb) installatieautomaten. Van 2 groepen (11 en 12) is een ‘fornuisgroep’ gemaakt voor de kookplaat.

  Bij het overplaatsen van het (5 aderig 2,5mm2) snoer vond ik de (kleuren) opzet in de kookplaat erg vreemd. Dus het Perilex stopcontact en de groepenkast opengeschroefd en de afwerking van de ‘Grijze 5-aderige Kabel’ (onder de keuken door) naar de groepenkast bekeken. Dat vond ik nog vreemder. Dus maar eerst gaan zoeken op het internet of het zowel officieel was.
  En toen kwam ik jou blog tegen…
  Kortom, de keukeninstallateur heeft er een ‘rommeltje’ van gemaakt. Maar… Fase 1 en 2 en de Nul 1 en 2 van de resp. groepen 11 en 12 kwamen met de nodige kruisingen en kleurwisselingen gelukkig wel op de L1, L2, N1 en N2 uit. (De geel/groen was de enige die juist gemonteerd was…:-) Omdat het al tegen etenstijd aanliep heb ik de nieuw kookplaat ‘voorlopig’ maar 1 op 1 ook zo aangesloten met de bedoeling het t.z.t. te veranderen naar hoe het wel hoort.

  Met dank aan jou blog gaat me dat wel lukken maar ik heb toch de volgende vragen:
  Volgens jouw blog moet de Perilex-WCD met een (grijze) kabel als volgt worden gemonteerd:
  – linksboven met Blauw (N1)
  – linksonder met Bruin (L1)
  – rechtsboven met Grijs (N2)
  – rechtsonder met Zwart (L2)
  Echter, als ik de kleurenopzet van mijn (aangegoten) Perilex-Stekker doormeet dan dan zie ik dat in de stekker Bruin en Grijs (diagonaal) net andersom zitten. Blauw en Zwart komen wel overeen. M.a.w. L1 en N2 veranderen in het snoer van kleur. L1 van Bruin naar Grijs en N2 van Grijs naar Bruin. Terwijl je in de beschrijving van het Perilex-snoer (op het eind van je blog) wel de juiste kleuren beschrijft. Kortom mijn vragen:
  Heb ik een afwijkend Perilex-aansluitsnoer met aangegoten stekker…?
  Of lees/zie ik het (allemaal) verkeerd…?
  Of moet ik in de meterkast Bruin en Grijs ook omwisselen op de installatieautomaten 11 en 12 ?

  Het laatste hoop ik niet want dan zou de logische kleuren combi op de ‘fornuisgroep’ van Bruin/Blauw voor 11 en Zwart/Grijs voor 12 wel erg vreemd worden naar Grijs/Blauw en Zwart/Bruin.
  Ik zou zeggen wissel Bruin en Grijs (diagonaal) van plek in de Perilex-WCD dan krijg je op de Kookplaat ook een veel ‘logische’ kleuren combi; L1-Bruin, L2-Zwart, N1-Blauw en N2-Grijs
  (en in de WCD de bovenste twee Groep 1 en onderste twee Groep 2)

  Graag je reactie en advies.
  Groet, Jan

  N.B. ik heb ook e.e.a. op een tekening/schema gezet maar weet even niet hoe ik die naar je toe kan mailen.

  1. Dag Jan,

   Het Perilexsysteem is al oud, nog ver van voor 2015. Dus de blog is nog actueel!
   Maar het blijft verwarrend omdat een Perilex eigenlijk een driefasenstekker/-contactdoos is.
   Als je een Perilex contactdoos bekijkt dan zit de nul (N) links boven. Daaronder L1, daarnaast L2 en rechts boven L3.
   Bij een driefasenkabel is fase L3 standaard grijs gekleurd. Bij een 230V Perilex is L3 (grijs) de tweede nul (N2) die vaak verbonden worden in het kooktoestel.

   Het gehele systeem moet dan wel kloppen: de aansluitingen in de groepenkast, de bedrading vanaf de groepenkast naar de Perilex contactdoos, het aansluitsnoer naar het kooktoestel en de aansluitingen in het kooktoestel.

   Ik loop zelf in die volgorde alles af. Bij 2 x 230V zet ik de linker automaat in (van de twee gekoppelde automaten). Dan moet ik op het linkerdeel van de contactdoos 230V meten (nul boven) en links niet. Daarna het rechterdeel: linker automaat uit, rechter automaat in en dan moet ik rechts op de contactdoos 230V en rechts niet. Vergeet ook niet even de aansluiting van PE te testen (L-PE). Nu weet je dat het installatiedeel klopt.

   Daarna controleer je het snoer en de aansluitingen in het kooktoestel.

   Als er bij jou kleuren andersom zitten zou ik ook even naar de coderingen L1, L2, L3 en N kijken. Als je een stekker met de pennen naar je toe houdt zie je een spiegelbeeld….

   Helaas kan je geen bestanden meezenden, daar voorziet dit blog-systeem helaas niet in.
   Je zond gelukkig deze hyperlink: https://drive.google.com/file/d/1o8JW-LMjvipTVp_h6b3ITG7zRF01MYaM/view

   De middelste optie is aan de onderzijde de enige juiste optie wat betreft het installatiedeel.
   Rechts boven is meestal de juiste optie voor het kooktoestel. Bij 2 x 230V worden de N1 en N2 meestal gekoppeld. Zie natuurlijk de handleiding en het schema van dat kooktoestel.

   Succes!!

   1. Dank voor de reactie Leo,

    Ik ga toch de boel nog eens openschroeven en goed doormeten want volgens mij zit zowel de ‘indeling’ van de Periflex-contactdoos als de kleurenopzet van het snoer bij mij anders in elkaar. Ik weet nu in ieder geval hoe het ‘hoort’…;-)

 107. ik heb een vraag hier waar ik woon hebben we tussen fase en nul 120Ven tusen 2 fase hebben we 220V kan de kookplaat op 2 FASE L1 EN L2 220V aangesloten worden
  dus zonder nuldraad ??

  bedankt alvast voor de advies.

  1. Dat lijkt me niet zo’n goed plan. Je kunt beter de lokale voorschriften volgen (want dit speelt niet in Nederland volgens mij) en een kookplaat inzetten die voor de lokale situatie geschikt is.
   Ik gok dat je ook met 60 Hz ipv van 50 Hz vandoen hebt ?

   Als een enkele fase 120V is, zal het verschil bij zo’n 2 fasen systeem overigens 240V zijn en niet 220V. Er loop dan wel zo’n 32A als je daar een kookplaat aan wil hangen.
   Volg de lokale regelgeving mbt benodigde bedrading , aanpassingen in de verdeelkast, contactdozen ed, dat lijkt me wel zo verstandig.

 108. hallo, de vraag is al een keer gesteld, maar er zijn zoveel reacties dat ik het antwoord niet kan vinden, wat kan je doen als het stopcontact te laag is gelegd voor een haaakse stekker?

 109. Onze inductieplaat is kapot gegaan en nu ben ik aan het kijken hoe de oude aangesloten was, om dit straks bij het aansluiten van de nieuwe te gebruiken (beide zijn 2-fase). Bij de oude plaat zat er al een kabel vast aan de plaat (Bosch) en dus neem ik aan dat daar de aansluitingen goed zijn. Volgens het installatievoorschrift van Bosch is de bruine draad L1, de zwarte L2, de blauwe N1 en de witte N2. Als ik de perilex stekker open maak zie ik echter dat L1 (bruin) rechtsonder zit, en N1 (blauw) linksboven, dus niet direct boven elkaar maar kruislings. (en natuurlijk hetzelfde voor de andere fase, L2 en N2). Aangezien de plaat het jaren goed gedaan heeft, mag ik er dan vanuit gaan dat degene die de perilex aansluiting aangelegd heeft “creatief” bezig geweest is en dat ik bij de nieuwe inductieplaat in de perilex stekker ook deze kruislingse wijze aan moet houden om de juiste L en N bij elkaar te krijgen ?

  1. Hallo Hans,
   Ik heb geen idee van je onderliggende kennis en kan dus dingen voorstellen die je boven de pet gaan of juist een te hoog jip-en-janneke nieveau hebben – neem het me maar niet kwalijk;-)

   kun je in de groepenkast de twee gebruikte groepen voor de kookplaat afzonderlijk in- en uitschakelen ? dan zou je kunnen meten in je perilex contactdoos welke Fase en Nul bij elkaar horen (door er bijvoorbeeld even een verhuisfitting met een gloeilamp aan te schroeven).
   Dan kun je snel zien of de boel kruislings zit, of niet.

   Zijn de groepen gekoppeld met een bruggetje op de automaten, dan zou ik me niet te druk maken. Komt er sluiting dan vliegen ze er sowieso tesamen uit en is alles spanningsloos.

   Zijn het echter 2 smeltpatronen of 2 losse automaten, dan toch maar even checken. Je kookplaat zal er absoluut geen last van hebben, maar het is nu eenmaal de afspraak dat we de zaken (lees Fase en Nul) bij elkaar moeten houden. Juist om verrassingen te voorkomen die jij nu aantreft 😉

   Als het “fout” zit, is natuurlijk best dit in de contactdoos te corrigeren, maar ik kan me zo voorstellen dat je daar niet meer bij kunt komen. Alternatief is dan in de meterkast de 2 nullen van plek te wisselen, dat is al een stuk beter bereikbaar waarschijnlijk.

   Laat maar horen !

   1. Hallo JeeBee,

    Bedankt voor je antwoord.
    Mijn kennis is niet heel erg groot , dus ben een groot fan van Jip & Janneke.
    Ik weet zo niet precies wat een bruggetje is, maar zie wel dat de 2 groepen
    een geel ‘overkoepelend hefboompje’ hebben (kan helaas geen foto bijvoegen) waarmee je ze tegelijk uit kunt zetten, dus vermoed dat dat het bruggetje is ?
    Nu ik er echter over nadenk meen ik mij te herinneren dat toen de oude plaat problemen gaf, dat toen maar 1 groepsschakelaar naar beneden stond, dus dat zou dan vreemd zijn, toch? Of vliegen ze er niet samen uit als het een probleem met 1 kookzone binnen in de inductieplaat is ?
    Ik kan dus denk ik wel de groepen afzonderlijk in- en uitschakelen, maar snap dan even niet hoe en waar ik dan de verhuisfitting aan moet schroeven om te controleren welke L en N bij elkaar horen. (ik vermoed dat je bedoelt aan de perilex contactdoos maar die zit achterin een smal keukenkastje, dus niet echt te doen) Is zoiets ook met een multimeter (heb ik zelf nog niet) te meten ?

    1. Dag Hans,

     Zie dit schema:

     Het kunnen ook smeltpatronen zijn.
     Je moet beide kanten apart kunnen schakelen. Meestal zijn de automaten of groepenschakelaars (bij smeltpatronen) onderling verbonden.

     Als een een dubbelpolige spanningstester (‘dospol’) hebt kan je één meetpen op de fase en de andere op de nul zetten. Als je geen tester hebt kan je twee draden aan een fitting met lamp monteren, zoals JeeBee voorstelt, en daarmee de controle uitvoeren.

     Als je niet weet wat je doet is het toch wel slimmer om iemand anders in te schakelen, een elektrotechneut. Want elektrotechniek is een vak apart. Dat bewijst dit onderwerp “Perilex” als je naar het aantal reacties kijkt.

     Groet, Leo

    2. Hallo Hans,
     idd het hefboompje is wat ik bruggetje noem: de ene groep neemt zo de andere mee bij het omzetten.

     monteer je testlamp even aan de Perilex stekker ipv de kookplaat.
     kijk even in de tekening die Leo hier heeft afgebeeld (jammer genoeg kan alleen hij dat 🙂 ).
     1) Zet de lamp op L1 en N1, dus “links” in de stekker. Brandt de lamp als je ‘m zo aansluit in de stekker en je maar 1 van de 2 groepen inschakelt (even om-en-om proberen) ?

     2) Herhaal dit met de lamp op L2/N2 (noem het “rechts” in de stekker).

     3)Als het in beide gevallen lukt om de lamp op 1 groep te laten branden met de ander groep uit: alles ok !
     moet je echter beide groepen inschakelen om licht te krijgen: de boel zit idd kruislings aangesloten.

     In de tekening van Leo zijn dan bijvoorbeeld de 2 Nnen verwisselt van plek. de stroom komt dan via de ene automaat in de lamp., maar moet via de ANDERE automaat weer terug naar het NET. De lamp kan dan alleen branden als beide automaten (lees groepen) ingeschakeld zijn, anders is de stroomkring niet gesloten. Als alles goed zit, kan het circuit via 1 automaat (groep) lopen en is de andere automaat er niet bij betrokken.

     Een mulitmeter is in dit soort gevallen niet het meest geëigende instrument, tenzij je heel goed weet wat je meet (en waarom !), anders ga je beslist verkeerde conclusies trekken.
     een Duospol (of dospol of duspol) of simpele gloeilamp helpen je beter 😉

     1. Hallo Jeebee en Leo,
      Bedankt voor alle goede tips.
      Ik wilde voor de test met de testlamp gaan en ging op zoek naar een verhuisfitting, en kwam toen alsnog een dubbelpolige spanningstester tegen. Daar had ik al naar gezocht omdat ik meende dat ik die uit de gereedschapsvoorraad van mijn overleden vader meegenomen had, maar kon hem niet direct vinden. Dus hiermee, telkens met 1 groep ingeschakeld, de verschilende punten afgelopen, en dan kreeg ik bij de ene groep alleen stroom bij L1 en N2 (in het plaatje van Leo), en bij de andere groep bij L2 en N1. De draden uit de meterkast zijn dus inderdaad niet netjes (kruislings) aangesloten in de perliex wandcontactdoos. Zo heb ik ze dus ook aangesloten in de perilex stekker en de kookplaat werkt! Niet mooi, maar voor nu goed genoeg. Mocht ik in de toekomst nog een keer een electricien over de vloer hebben, dan kan ik die altijd nog vragen om het netjes te maken. Bedankt voor de goede raad en tips , zelfs in het weekend !!.

 110. Goedemiddag,

  Ik heb een lichte twijfel voor de aansluiting van mijn Novy 1726. (zie aansluitschema op pag.21 van deze handleiding: https://www.novy.com/pim/Media/Novy%20Collection/User%20Manuals/Hobs/Induction/1724-1726-1763-1767-2%20GA1_NL-FR-DE-GB.pdf).

  ik wil deze aansluiten op een tweefasen 230 fornuisgroep, maar deze situatie is precies niet getekend in het meegeleverde schema, voor zover ik begrijp. moet ik nu:

  1) de twee fasen op 1 en 2 monteren? of
  2) de eerste fase op 1 en 2 (brug) , de tweede op 3?

  En daarnaast: moet ik de nullen samen met brug op 4/5 zetten of los van elkaar op 4 en 5 monteren (brug eruit), en zo ja, wat zijn dan de setjes (1/2 – 4; 3 – 5 bijv), of maakt dat niet uit?

  Alvast bedankt voor een reactie!

  1. hoi Bram,
   Je zet de 2 fasen idd op 1 en 2, de nullen bundel je op 4/5. De brug laat je zitten, ze geven immers niet aan hoe de aansluitingen intern gekoppeld zijn: op z’n plek laten dus.
   aansluiting 3 is (en blijft) ongebruikt.

 111. Beste Leo, prachtige uitleg – dank je wel! Ik heb wel een voorstel om verwarring te voorkomen bij aansluitingen (PERILEX) in een 1- fase c.q. 3- fase systeem. Ik stel voor L1/L2/L3 UITSLUITEND te gebruiken als er sprake is van een aansluiting in een 3- fase systeem. Bij een PERILEX aansluiting in een 1 – fase systeem heeft men alleen L1, weliswaar 2x L1. Hierin zou nooit gebruik worden gemaakt van de term L2 (die bestaat nml niet). Vooral in tekeningen zou de 2de aansluiting van de L1 dus 2de L1 (of iets dergelijk) genoemd worden! Ben wel een leek, maar soms hebben deze even een andere kijk op de problematiek! Groet Peter

  1. Dank voor de complimenten en reactie! Juist leken komen vaak met een verfissende kijk, maar jouw lekengehalte valt volgens mij wel mee……
   Het is het “kip en ei” verhaal. Op de Periliexcontactdoos staat L1, L2, L3, N en PE. De contactdoos is immers bedoeld voor driefasen. Maar wij gebruiken de Perilex ook voor afzuigsystemen en kooktoestellen. En dan kloppen de coderingen eigenlijk niet meer en moeten we toch termen als “setjes van L en N” gebruiken.
   Omdat steeds meer woningen driefasenaansluitingen krijgen wordt het probleem van verwarrende coderingen straks minder, verwacht ik.

 112. Hallo Leo,

  Eindelijk een site met to the point info over dit onderwerp. Perilex geeft veel verwarring. Omdat er 2 (3) varianten zijn. Mag een 3 fase inductie plaat niet beter via een 5polige cee stekker?
  Mijn situatie: Ik heb een Inventum iki6030 (max.7400w) gekocht. Deze kan op 1 fase(power management), 2x 1fase en 3fasen. Hij is geleverd zonder stekker en ingesteld op nl kookgroep (2×16). Indien anders gewenst electricien inschakelen staat erbij. Mijn 1fasige, 3 groepen, geen aardlek meterkast is 2 jaar geleden vernieuwd en voorbereid op 3 fasen, er zit een 4 polige hoofdschakelaar in. Er zijn 3 aardlekschakelaars met 2×3 (automaten)groepen en 1 x4 wv 2 gekoppeld als kookgroep. Van de 10groepen, nog steeds maar 4 in gebruik. Woensdag komt Enexis er 3 fasen van maken.(kost 268euri). Mijn vraag: Heeft 3 fasen voor de inductieplaat de voorkeur? Ik wil in de toekomst nog een doorstromer aanschaffen, die kunnen flink stroom trekken. Dus als ik de plaat op 2×16 wil aansluiten, moeten die dan van dezelfde fase zijn?(max is dan 25A en dus kleiner dan nu 1x35A) Zo nee, hoe gaat dan de beveiliging: 2 gekoppelde automaten met verschillende fasen en achter verschillende aardlekschakelaars?, komt mij raar voor. Of een krachtgroep waar ik maar 2fasen van gebruik (combi aardlekautomaat bestaat tegenwoordig, 4 of 5 posities). Ik ben geen electricien, wel (gepensioneerd) electronicus, heb ooit wel de nen1010 beetje doorgenomen. In 1 19mm buis mogen 5×2,5 draden maar wel op 1 (evt 2, gekoppelde) beveiliging?

  mvrgr Jan

  1. Beste Jan,
   Dank voor de complimenten. Perilex blijft de gemoederen bezig houden.
   Een vijfpolige CEE-form stekker doet eigenlijk hetzelfde als een Perilex stekker en wordt dan ook in vele landen toegepast. In Nederland is Perilex de standaard.
   Driefasen heeft altijd de voorkeur vanwege een betere verdeling van de fasestromen.
   Een belasting van 2 x 16A wordt over 2 fasen verdeeld. Ook vanwege de maximaal toegestane belasting van de interne bedrading van het kooktoestel.
   Een groep is een stroomketen en kan bestaan uit driefasen of 2 x 23V (gekoppelde beveiliging) die hetzelfde toestel voeden.

 113. Hallo Leo,

  Dank voor je antwoord. Voor alle duidelijkheid: een kookgroep van 2 gekoppelde groepen (2x230v) mag dus van 2 verschillende fasen zijn?

  Nog een niet zo relevante vraag:
  Het blijft moeilijk denken, maar wordt dan de uiteindelijke gezamenlijke nulstroom in een maximale verbruiksituatie ook maximaal 14A?

  Ik zal wel voor de 3 fasen variant gaan met (origineel) perilex. De doorstromer is van later zorg.

  mvrgr Jan

  1. Het maakt niet uit of je een gesplitste fase gebruikt bij 2 x 230V of bijvoorbeeld L1 en L2 bij 400V. Kijk ook in de aansluiting van het kooktoestel zelf dat je geen kortsluiting maakt of ergens 400V op zet terwijl dat 230V moet zijn.

   Bij 2 x 230V zijn er twee gekoppelde nuladers die de nulstroom kunnen hebben. Bij 400V moet je eigenlijk een vectordiagram tekenen en dan blijkt de nulstroom lager te zijn dan de som van de stromen als je deze normaal zou optellen.

 114. Hallo Leo,

  Dank, ik heb nog een vraag over de groepenkast. De 6mm nul van de hoofdschakelaar gaat naar een verdeel blokje en van daar uit naar de 3 aardlekschakelaars. Er is maar plaats voor 4 draden in het verdeelblokje. Mag ik de nul bij een nog bij te plaatsen aardlek of alamat, doorverbinden vanaf een andere aardlek of moet er een verdeelblokje bij of eventueel zelfs een hulpgroepen kast om deze reden? In de schneiderkast zitten standaard onderin 4 blokjes voor de nul en voor elke fase. 1 blokje voor de aarde is niet geplaatst en op die plaats zou ik nog een extra nul blokje kunnen zetten, mits deze los te koop zijn.

  mvrgr Jan

 115. Ik ga over van 1x35A naar 3x25A groepenkast en dacht de juiste aardlekautomaat, een CHINT AARDLEKAUTOMAAT 3-POLIG+NUL 16A C-KAR 30MA (2015C16) te hebben aangeschaft voor een toekomstige inductiekookplaat tot 7350 W , de installateur die de groepenkast plaats zegt echter dat dit niet goed is en ik een 2 polige kookgroep met 40A aardlekschakelaar moet nemen voor de perilex aansluiting. Ik twijfel nu, wat moet ik doen, heb ik de juiste 3 polige aardlekautomaat met de juiste aansluitwaardes of moet het advies van de installateur opvolgen?.

  1. hmm, je hebt je installatie laten ombouwen om op 3 fasen te kunnen koken vermoed ik. Dan is het raar dat de installateur je nu naar een enkel (of heel misschien dubbele) fase kookgroep probeert te kletsen.
   Nu is het wel zo dat veel “gewone” kookplaten het prima op 2 fases doen, de platen met een max vermogen van 7 kW zijn natuurlijk allemaal bedacht voor 2 * 16A en gebruiken de 3e fase vaak helemaal niet.
   Als jij een 3 fase kookgroep wil, dan gaat dat met zijn advies niet gebeuren. Hij zal beter moeten uitvragen wat jij wil en waarom, ipv aan te nemen dat hij het beste weet wat er komen moet. Straks loop je tegen die ge-wel-di-ge kookplaat aan met een aansluitwaarde van 10kW en zit jij met de gebakken peren.
   of de automaat de beste keus is (waarom kies je een C kar ?) moeten we even aan de vakman hier vragen !

   1. Een kookgroep is geen eindgroep voor algemeen gebruik, waardoor het gebruik van een aardlekbeveiliging niet verplicht is. Het mag natuurlijk altijd.

    Of het toegestaan is een automaat met een C-karakteristiek te gebruiken weet je pas na het meten van de impedanties (‘lusweerstanden’).
    Zie: https://smitopleidingentrainingen.files.wordpress.com/2020/10/sneltabel_zi-zs_2015.pdf
    Bij een B16-automaat is dat maximaal 2,9 Ohm, maar bij een C16 is dat maximaal 1,4 Ohm. Een C-automaat heeft voordelen bij hoge inschakelstromen en die verwacht ik niet bij een kooktoestel, dus een B-automaal zal voldoen.

    Ik neem aan dat de beveiliging van het nutsbedrijf met automaten is uitgevoerd. Dan zal een B-automaat geen problemen geven met selectiviteit. Bij een C-automaat wordt dat kritisch.

 116. ga binnenkort een perilex doos verplaatsen i.v.m. verbouwing keuken, heb 2 bruin, 2 blauw en aard draad. Ik kan niet zien welke blauwe en bruine bij elkaar horen. Wat zouden de gevolgen zijn wanneer deze blauwe en bruine “kruislinks zijn aangesloten ?

  1. Dag Ton,
   Je maakt ‘setjes’ van een bruine en een blauwe die op de ene automaat (of smeltpatroon) zijn aangesloten en een ‘setje’ voor de andere.
   Zie deze afbeelding:

   Bepaal die setjes eventueel door meting.

   Als de bedrading kruislings wordt aangesloten gaat de stroom heen via de ene automaat en terug door de andere. Dan zet je 2 automaten in serie en dat is niet de bedoeling.

   Automaten beveiligen de fase en schakelen de nul mee. Theoretisch kan je 2 nulaansluitingen in serie zetten bij kruislinkse aansluiting en dan is dat deel niet meer beveiligd in je eigen groepenkast. Hooguit nog door de hoofdbeveiliging van de netbeheerder. Het juist aansluiten is an belang!

Laat een reactie achter op Rik van der Velden Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s